TUOTESELOSTE
8.7.2016
(entinen pvm. 12.11.2012)
 

Öljypohjainen punamaali

TYYPPI
Pellavaöljypohjainen, vesiohenteinen punamaali. Väripigmentteinä on mm. säänkestäviä rautaoksideja. Punamaali muodostaa hengittävän pinnan, joka kuluu vähitellen vuosien myötä.
SOVELTUVUUS
Uudet talousrakennukset ja aiemmin punamultamaalilla käsitellyt kohteet.
KÄYTTÖKOHTEET
Sahalauta karkeat hirsipinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
35.3 Talousrakennusmaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Tikkurilan Punamulta TVT 2691.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat 4-6 m2/l.

Pakkaukset
10 l ja 20 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys harjasiveltimellä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kuiva 4 tunnissa. Seuraava maalaus vuorokauden kuluttua.
Säänkestävyys
Punamaalit muodostavat jauhomaisen värikerroksen, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Punamaalipinnat ovat tällöin myös alttiimpia pintahomeelle.

Varjoisat rakenneosat kuten räystäänaluslaudat tai pohjoispuolen seinustat säilyvät kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.
Kiinteäainetilavuus
n. 19 %
Tiheys
1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Harjaa puupinta puhtaaksi liasta, pölystä ja irtoavista puukuiduista. Poista irtoava pihka oksankohdista teräslastalla. Suojaa ruostuvat metalliosat Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Poista ennen punamullalla tai vastaavantyyppisellä ulkorakennusmaalilla maalatusta pinnasta irtautuva maali teräsharjalla ja harjaa pinta puhtaaksi pölyharjalla. Suojaa ruostuvat metalliosat Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.
Maalaus
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana sekä ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä 1-2 kertaa runsaasti. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Jos tuotetta ruiskutetaan, suositellaan, että pinta sivellään tiukkaan heti ruiskutuksen jälkeen, jotta varmistetaan maalin tartunta sekä oikea kerrospaksuus.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen. Likaantunut pinta voidaan kevyesti harjata tai pestä pelkällä vedellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130g/l(2010)
Öljypohjainen Punamaali sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
pia140904 / hsa240516 / akk081112 / 0065600