Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Novopox P

Pohjustuslakalla tarttuva pinta

Liuotteettomalla ja kaksikomponenttisella Novopox P -epoksipohjusteella kyllästät ja pohjustat betonipinnan ennen Novopox LP epoksipinnoitetta.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisälattiaanTuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Onnistunut lopputulos

Novopox P sopii pohjusteeksi niin uusille kuin vanhoille betonilattioille. Se on erinomainen tuote parvekkeiden betonilattioiden pohjustukseen. Hiekalla täytettynä Novopox P paikkaa myös betonilattiat.


Tiivistä lakkapintaa

Novopoxin liuotteeton koostumus tekee betonilattiaan täyskiiltävän ja kirkkaan lakkapinnan.

Imeytyy helposti

Ohennettu Novopox P imeytyy hyvin betonin huokosiin tiivistäen pohjan ja varmistaen pinnoitteen tartunnan alustaan. Levitä se maalausharjalla, mohairtelalla, teräs- tai kumilastalla.


TUOTESELOSTE
27.6.2013
(entinen pvm. 26.4.2013)
 

Novopox P epoksipohjuste

TYYPPI
Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksilakka.
SOVELTUVUUS
Käytetään kyllästämiseen ja pohjustamiseen ennen Novopox LP epoksipinnoitetta. Ohennettu Novopox P imeytyy hyvin betonin huokosiin tiivistäen pohjan ja varmistaen pinnoitteen tartunnan alustaan. Soveltuu hiekalla täytettynä myös betonilattioiden paikkauksiin.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Uudet ja vanhat betonilattiat sekä parvekkeiden betonilattiat

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet (RT-luokitus)
648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04
Maalaustarvikeryhmä 2001
75.1 Epoksireaktiolakat RL 3...4 (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja lakkausmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin: I pohjustus 4-8 m2/l II pohjustus 6-10 m2/l
Pakkaukset
10 l (sis. 7,5 l), 3 l (sis. 2,7 l) kaksoispurkit
Ohenne
Epoksiohenne 1074
Sekoitussuhde
A-osa 2 tilavuusosaa (2,3 paino-osa)
B-osa 1 tilavuusosa (1 paino-osa)
Työtapa
Maalausharja, mohairtela, teräs- tai kumilasta.
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 15 min sekoituksen jälkeen lattialle kaadettuna, 30 % ohennettuna n. 30 min.
Kovettuminen
Pölykuiva 3 h Kosketuskuiva 5 h Pinnoitettavissa 6 h - 12 h Kevyen liikenteen kestävä 16 h Täysin kovettunut 7 d Ajat 30 % Novopox ohenteella ohennetulla NOVOPOX P:lle.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella ( 1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä. Lattia kuivataan.

Vanha betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla, hionnalla, jyrsimällä, liekki- tai suihkupuhdistuksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan. Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Pohjustuslakkaus suoritetaan 30 - 50 % Ohenne 1074:llä ohennetulla Novopox P epoksipohjusteella. Pohjusteseos kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle"-menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ohentamattoman Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa. Ohuiden pintakalvojen alle tulevat tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta.
Pinnoitus
Pinnoitus suoritetaan 6-12 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia pinnoitteeseen.
Komponenttien sekoittaminen
B-osa lisätään A-osaan ja sekoitetaan huolellisesti käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta (suositus sekoitusaika n. 2 min.). Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon pohjustettava alue ja seoksen käyttöaika (15-30 min +23 °C). Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemistä ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Epoksiohenne 1074.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/j) 500g/l(2010).
Novopox P sisältää VOC max 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Syövyttävä
Syövyttävä
Maaliosa: Sisältää: Polypropyleeniglykolin diglysidyylieetteriä ja epoksihartsia (mp<700). Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Kovete: Sisältää: Isoforonidiamiinia, bentsyylialkoholia, 4,4'-metyleenibis(sykloheksyyliamiini). SYÖVYTTÄVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ, JOUTUESSAAN IHOLLE JA NIELTYNÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA: PITKÄAIKAINEN ALTISTUS VOI AIHEUTTAA VAKAVAA HAITTAA TERVEYDELLE NIELTYNÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
Maaliosa VAK/ADR 9 III Kovete VAK/ADR 8 III
jar080904 / akk140313 / klu270613 / 0084410, 0084415


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-8400-5006
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
järjestelmän pintatuotteen mukaan
Hiilidioksidin läpäisevyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Vedenimukyky
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Iskunkestävyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
järjestelmän pintatuotteen mukaan
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!