Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Novopox LP

Kestävä lattiapinta liuotteettomasti

Novopox LP on kaksikomponenttinen, liuotteeton ja  Itsestäänsiliävä epoksipinnoite betonilattioille.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisälattiaan

Kestävää lattiapintaa

Novopox LP uudistaa vanhat ja uudet betonilattiat. Se on loistava pinnoite erityisesti parvekkeiden betonilattioille.


Harmoniset valmissävyt

Novopox LP -epoksipinnoitetta saa valmissävyissä. Löydät ne Tikkurilan Lattiamaali-värikartasta, jossa valmisvärit on merkitty pienellä kolmiolla.

Itsestäänsiliävä tuote

Novopox LP on itsestäänsiliävää ja pinnoiteella on useita työstömahdollisuuksia:  sitä voidaan käyttää myös maalina, pinnoitteena tai massana riippuen lisättävän hiekan määrästä.


TUOTESELOSTE
27.6.2013
(entinen pvm. 26.4.2013)
 

Novopox LP epoksipinnoite

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, liuotteeton Itsestäänsiliävä epoksipinnoite. Tuotetta voidaan käyttää myös maalina, pinnoitteena tai massana riippuen lisättävän hiekan määrästä.
SOVELTUVUUS
Betonilattiat, joiden pinnoitteelta vaaditaan hyvää kestävyyttä sekä kosteuden ja kaasujen läpäisemättömyyttä.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Vanhat ja uudet betonilattiat sekä erityisesti parvekkeiden betonilattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä
Maalaustuoteryhmä 2012
661 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksipinnoitteet RL 04, 12
Maalaustarvikeryhmä 2001
52.1 Niukkaliuotteiset epoksireaktiomaalit RL 4...8 (RT-luokitus)
Värisävyt
Lattiamaalivärikartan sävyt 2115 ja 2116
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttaa maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin seuraava: Kerrospaksuudella 0,3 mm - pinnoite riittoisuus n. 3 m2/l Kerrospaksuudella 0,5 mm - pinnoite riittoisuus n. 2 m2/l Kerrospaksuudella 2,0 mm - massa 2 l valmista massaa/m2
Pakkaukset
10 l (sis. 7 l) ja 3 l (sis. 2,8 l) kaksoispurkit
Sekoitussuhde
A-osa 10 tilavuusosaa (3,7 paino-osaa)
B-osa 4 tilavuusosaa (1 paino-osaa)
Massan kalvonpaksuus 1,5 - 3,0 mm
1 tilavuusosa NOVOPOX LP seosta
1 tilavuusosa hiekkaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6
Työtapa
Levitetään hammaslastalla tai teräslastalla ja tasoitetaan mohair- tai huopatelalla.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
20 - 30 min lattialle kaadettuna, n. 15 min sekoitusastiassa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h Kevyenliikenteen kestävä 24 h Täysin kovettunut 7 d Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä
Kemikaalienkestävyys
Kestää vettä, öljyjä, rasvoja, kemikaaleja, sekä laimeina liuoksina ei hapettavia happoja, emäksiä ja suolaliuoksia. Hapettavia happoja ja valkaisuliuoksia vain tilapäisinä roiskeina. Tarkempi kemiallinen kestävyys erillisen taulukon mukaan.
Lämmönkestävyys
Kestää +70 °C kuivaa lämpöä ja +60 °C upotusrasituksessa.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,4 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Hionnan jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella ( 1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä. Lattia kuivataan.
Vanha betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla, hionnalla, jyrsimällä, liekki-, sinko- tai liekkipuhdistuksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan. Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Pohjustus suoritetaan 30-50 % Epoksiohenne 1074:llä ohennetulla NOVOPOX P epoksipohjusteella. Lakkaseos kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.
Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle"-menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ohentamattoman NOVOPOX P epoksipohjusteen tai NOVOPOX LP epoksipinnoitteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa. Tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta.
Laimennus
Novopox LP epoksipinnoitetta ei ohenneta.
Pinnoitus
Pinnoitustyö voidaan aloittaa, kun pohjustuslakkaus ja paikkaukset ovat kuivuneet vähintään 6 h (+23 °C), kuitenkin viimeistään 24 h:n kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Pinnoiteseos kaadetaan lattialla, levitetään hammastetulla teräslastalla tai lastalla ja tasoitetaan mohairtelalla. Liikkumiseen tuoreella pinnoitteella käytetään piikkipohjaisia kenkiä.
Maalaus
Vanhat maalatut betonilattiat pohjustus n. 10-15 % Epoksiohenne 1074: llä ohennetulla Novopox LP epoksipinnoitteella. Valmiiksimaalaus n. 10 % Epoksiohenne 1074: llä ohennetulla Novopox LP epoksipinnoitteella.

KARHENNUS:
Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karkeutusainetta Novopox LP epoksipinnoitteen joukkoon. Ensin tehdään pinnoitustyö normaalisti tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Novopox LP epoksipinnoitteen kuivuttua niin, että sen päällä voidaan kävellä, kuitenkin enintään vuorokauden kuluttua, tehdään liukuestekäsittely seuraavan ohjeen mukaisesti. Novopox LP epoksipinnoite ohennetaan 30-40 til.-% Epoksiohenne 1074:llä. Sekoita hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Seokseen lisätään Liukueste karkeutusainetta suhteessa 1 purkki (0,3 l) karkeutusainetta 10 l Novopox LP epoksipinnoiteseosta kohden. Sekoita komponentit hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Karkeutettu pinnoite voidaan levittää lyhytnukkaisella telalla koko lattiapinnalle tai maalarinteipillä rajatulle osalle pintaa. Mikäli karkeutus on silmämääräisesti arvioituna liian harva, voi sitä parantaa toistamalla käsittelyn uudella karkeutetulla seoksella parin tunnin kuivumisen jälkeen. Käyttöaika ohennetulla Novopox LP epoksipinnoitteella on selvästi tuoteselosteessa ilmoitettua aikaa pidempi, mutta kuivumisaika on sama kuin ohentamattoman Novopox LP epoksipinnoitteen kuivumisaika. Työn suorituksessa on otettava huomioon, että paksut maalikerrokset eivät kovetu kunnolla, vaan jäävät hyytelömäiseksi seokseksi.
Komponenttien sekoittaminen
Esisekoitetut A- ja B- komponentit yhdistetään ja sekoitetaan huolellisesti käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta (suositus sekoitusaika n. 2 min.). Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemistä ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Epoksiohenne 1074.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/j) max. 500 g/l (2010).
Novopox LP epoksipinnoite sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Syövyttävä
Syövyttävä
A-osa: Sisältää: Epoksihartsia (mp<700). Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. B-osa: Sisältää: Isoforonidiamiinia, sykloalifaattista amiinia ja bentsyylialkoholia SYÖVYTTÄVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ, JOUTUESSAAN IHOLLE JA NIELTYNÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
Maaliosa VAK/ADR 9 III Kovete VAK/ADR 8 III
jar010207 / ars241008 / klu270613165-S, 008 4521


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0165-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vedenimukyky
w < 0,1 kg/m²∙h0,5
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka II, 5 m < sD < 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1

Värit

Lattiavärikartta

Lattiavärikartassa on 20 väriä yksilöllisen värimaailman luomiseen.