TUOTESELOSTE
19.8.2019
(entinen pvm. 22.3.2019)
 

Novofloor 2-K Elastic

TYYPPI
Elastinen, itsesiliävä, UV -säteilyn kestävä, liuotteeton 2-komponenttinen polyuretaanilattiapinnoite. Tuotteella on M1-hyväksyntä.
SOVELTUVUUS

Betoni-, asfaltti- ja sementtilaastipintaisille lattioille, joissa vaaditaan joustavuutta, hyvää vedenpitävyyttä ja halkeamien silloittavuutta. Kiiltävän ja tiiviin pinnan ansiosta helppo puhdistaa.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Parvekkeiden, luhtikäytävien, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamiseen ulkona ja sisällä.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on kiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
665 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12
Värisävyt
RAL 7032 ja RAL 7035
Tilauksesta: RAL 1001, RAL 7001, RAL 7030 ja RAL 7038
Muut värit: Sovittavissa erikseen
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
1,1 -1,5 kg/m2, kuivakalvonpaksuus 0,7 – 1,0 mm.
Pakkaukset
10 kg
Ohenne
Novofloor-ohenne
Sekoitussuhde
4:1 (A+B paino-osina).

Ei tarvetta ohentaa.
Työtapa
Hammaslasta ja mohairtela.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Käyttöönottokuiva 24 h
Päällemaalattavissa 24 h
Täysin kovettunut 7 vrk.
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 1,5 N/mm2
Kemikaalienkestävyys
Hyvä
Kulutuksenkestävyys
Hyvä
Tiheys
1,6 kg/l
Varastointi
Viileässä kuivassa paikassa. Tuote reagoi ilman kosteuden kanssa, joten se on säilytettävä huolellisesti suljetussa astiassa. Avaamattomana astian varastointiaika on 12 kk. Avattu astia suositellaan käytettäväksi välittömästi.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla +10- +25 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros mekaanisesti esim. hiekkapuhaltamalla tai timanttihionnalla. Poistomenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Mekaanisen puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan tai pestään huolellisesti vedellä pois. Sementtiliima voidaan poistaa myös suolahappopeittauksella. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja lattia kuivataan hyvin.

Vanhan betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla, hionnalla tai jyrsimällä. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.

Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Tee pohjustus käyttäen 20–30% vedellä ohennettua Fontefloor EP Primer pohjustetta. Kaada seos lattialle, levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla. Pohjustettu pinta hiekoitetaan välittömästi 0,1-0,5 mm kvartsihiekalla n. 1 kg/m2. Jos pohjustetta on liian vähän tai se on imeytynyt kokonaan huokoiseen alustaan, jää pintaan irtohiekkaa ja huokosia. Tällöin irtonainen hiekka poistetaan alustasta ja pohjustuskäsittely uusitaan.

Mikäli kohteessa ei vaadita M1-hyväksyntää, voidaan pohjusteena käyttää Novofloor 1-K Primer -pohjustetta. Kosteilla alustoilla (betonin suhteellinen kosteus > 97 %) pohjustukseen käytetään Temafloor 220W primeria tuoteselosteen ohjeen mukaisesti. Pinnan hiekoitus tehdään ylläolevan hiekoitusohjeen mukaisesti.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Fontefloor EP Primerin ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa Fontefloor EP Primer-seosta ja 1–2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,1–0,5 mm.
Huom! Betonilattia on aina pohjustettava ennen paikkauksia.
Pinnoitus

Sekoita A-komponentti huolellisesti omassa astiassaan ennen kovetteen (B-komponentti) lisäämistä. Sekoita komponentit keskenään huolellisesti n. 5 min. ajan. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.

Pinnoitustyö Novofloor 2-K Elasticilla voidaan suorittaa aikaisintaan 8-12 h kuluttua pohjustuksesta (+23 °C). Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetään kampalastalla tai mohairtelalla. Massattu pinta telataan kauttaaltaan yli heti levityksen jälkeen mahdollisen sekoitusilman poistamiseksi ja pinnoitteen tasaisuuden varmistamiseksi.

Lattiaa voidaan elävöittää sirottelemalla pintaan halutun värisiä Tikkurilan Mosaic-hiutaleita 30-50 g/m2.
Työvälineiden puhdistus
Novofloor ohenne.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 1 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/j) 500 g/l(2010)
Novofloor 2-K Elastic sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
Osa A: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Osa B: Sisältää: heksametyleeni di-isosyanaattia ja oligomeerit, heksametyleenidi-isosyanaatti. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN ai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
lehte220817 / tiejy220817 / akk211217


CE
CE logo
1119
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
17
TIK-A005-2017
1119-CPR-17185
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Kulutuskestävyys
< 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka III, sD > 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Efl
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m²∙h0,5


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
17
TIK-A006-2017
EN 13813:2002 ≤ AR1-IR4
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
≤ AR1
Iskunkestävyys
IR4
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ B2,0
Palokäyttäytyminen
Efl