Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Novofloor 1-K Primer 

Kestävää lattiapintaa

Novofloor 1-K Primer on yksikomponenttinen polyuretaanipohjuste, jota käytetään yhdessä Novofloor 1-K Elastic -pinnoitteen kanssa. Yhdessä ne muodostavat huomattavaa rasitusta kestävän lattiapinnan.
KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisälattiaanTuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7
m2/l

Kohti onnistunutta lopputulosta

Novofloor 1-K Primer on erinomainen pohjuste uusille ja vanholle betonilattioille. Pohjuste sopii myös pölynsidontaan.


Helppo käyttää

Novofloor 1-K Primer on helppokäyttöinen -  yksikomponenttinen, täyskiiltävä ja väritön pohjuste, joka telataan tai sivellään lattian pintaan.Suomalaisiin olosuhteisiin

Novofloor 1-K Primer -pohjuste soveltuu niin sisä- kuin ulkotiloihin. Pohjuste on saanut Avainlippu-alkuperämaamerkin.


TUOTESELOSTE
27.6.2013
(entinen pvm. 6.7.2012)
 

Novofloor 1-K Primer

TYYPPI
Ilman kosteuden vaikutuksesta kovettuva yksikomponenttinen polyuretaanipohjuste.
SOVELTUVUUS
Betonilattioiden pohjustamiseen ja pölynsidontaan. Soveltuu erityisen hyvin parvekelattioiden pohjustamiseen.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Vanhat ja uudet betonilattiat sisä- ja ulkotiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
619 Muut betonilattioiden pohjusteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
75.2 Polyuretaanireaktiolakat RL 4...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Kirkas.
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Riittoisuus betonipinnoille on keskimäärin: 4-7 m2/l
Pakkaukset
3 l.
Ohenne
Novofloor-ohenne
Työtapa
Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 3 h
Kosketuskuiva 3½ h
Pinnoitettavissa 4 - 12 h

Huom! Ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 50 %, kuivumisaika hidastuu.
Kiinteäainetilavuus
n. 40 %
Tiheys
n. 1,0 kg/l
Varastointi
Tuote reagoi ilman kosteuden kanssa, joten se on säilytettävä suljetussa astiassa. Avaamattomana astian varastointiaika on n. 1 vuosi. Avattu astia suositellaan käytettäväksi välittömästi.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pohjustustyön ja pohjusteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 90 %.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista betonipinnasta sementtiliimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jälkeen sementtipöly.

Suolahappopeittaus tehdään laimennetulla liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdotaan runsaalla vedellä.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinteä ennen pintakäsittelyä.

Vanha betonilattia:
Puhdista lattia ja poista rasvat, öljyt, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla, hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Avaa halkeamat, kolot ja kuopat terveeseen, betoniin saakka esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. Paikkaa kuopat, halkeamat ja kolot tarkoitukseen soveltuvalla sementtipohjaisella laastilla tai ohentamattoman Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Epoksipohjusteen ja hiekan seossuhde 1 tilavuusosa pohjustetta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa. Tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta
Pohjustus
Pohjustus suoritetaan 20 - 40 % Novofloor Ohenteella ohennetulla Novofloor 1-K Primer polyuretaanipohjusteella. Pohjusteseos kaadetaan lattialle ja levitetään kauttaaltaan siten, että betonin huokoset täyttyvät. Tarvittaessa käsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle"-menetelmällä. Liikuttaessa tuoreella pinnalla käytetään piikkipohjaisia kenkiä.
Pinnoitus
Pinnoitus Novofloor 1-K Elastic polyuretaanipinnoitteella tuoteselosteen ohjeen mukaan.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Novofloor Ohenteella.
Hoito-ohjeet
Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Tolueenidi-isosyanaattia, ksyleeniä ja isosyanaattisideainetta. Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. ALTISTUMINEN HENGITYSTEITSE JA IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
mae280212 / klu270613 / 005 5767


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-5570-5002
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vedenimukyky
w < 0,1 kg/m²∙h0,5
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!