TUOTESELOSTE
7.5.2019
(entinen pvm. 22.3.2019)
 

Novofloor 1-K Elastic N

TYYPPI
Elastinen ilman kosteuden vaikutuksesta kovettuva, UV -säteilyn kestävä, vähäliuotteinen yksikomponenttinen polyuretaanilattiapinnoite.
SOVELTUVUUS

Betoni- ja sementtilaastipintaisille lattioille, joissa vaaditaan joustavuutta, hyvää vedenpitävyyttä ja halkeamien silloittavuutta. Soveltuu erityisen hyvin parvekkeiden pinnoittamiseen. Ei suositella lattioille, joihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Parvekkeiden, luhtikäytävien, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamiseen ulkona.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
664 Lattioiden 1-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12
Värisävyt
RAL 7032 ja RAL 7035
Tilauksesta: RAL 1001, RAL 7001, RAL 7030 ja RAL 7038
Muut värit: Sovittavissa erikseen
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus

Menetelmä 1: 0,5-1 kg/m2, kuivakalvonpaksuus 0,2 – 0,5 mm
Menetelmä 2: 1-1,6 kg/m2, kuivakalvonpaksuus 0,5 – 0,9 mm.

Vedeneristyspinnoituksessa tulee käyttää menekkiä 1,6 kg/m2

Menetelmä 3: 2,0-2,5 kg/m2, lisäksi esim. 0,5-1,5 mm kvartsihiekkaa n. 1,5 kg/m2. Kokonaiskuivakalvonpaksuus 1,5 – 2,0 mm.
Pakkaukset
12,5 kg
Ohenne
Novofloor-ohenne
Sekoitussuhde
Ohenne: Novofloor ohenne (ohennattavissa max 3 paino -%)
Työtapa
Lasta, mohairtela.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Käyttöönottokuiva 24 h
Päällemaalattavissa 24 h
Täysin kovettunut 7 vrk.
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 1,5 N/mm2
Kemikaalienkestävyys
Hyvä
Kulutuksenkestävyys
Hyvä
Tiheys
1,6 kg/l
Varastointi
Viileässä kuivassa paikassa. Tuote reagoi ilman kosteuden kanssa, joten se on säilytettävä huolellisesti suljetussa astiassa. Avaamattomana astian varastointiaika on 9 kk. Avattu astia suositellaan käytettäväksi välittömästi.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla +10 - +30 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Kosteilla alustoilla (betonin suhteellinen kosteus > 97 %) pohjustukseen käytetään Temafloor 220W primeria tuoteselosteen ohjeen mukaisesti.
Novofloor 1-K Elastic N:llä voidaan tehdä pinnoituksia myös alhaisemmissa lämpötiloissa (≥ +3°C), kun tuotteeseen lisätään Novofloor Kiihdytintä (ks. tuotteen tuoteseloste).
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros mekaanisesti esim. hiekkapuhaltamalla tai timanttihionnalla. Poistomenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Mekaanisen puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan tai pestään huolellisesti vedellä pois. Sementtiliima voidaan poistaa myös suolahappopeittauksella. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja lattia kuivataan hyvin.

Vanhan betonilattia:
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla, hionnalla tai jyrsimällä. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.
Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Pohjustuslakkaus suoritetaan 20 - 40 % Novofloor Ohenteella ohennetulla Novofloor 1-K primer polyuretaanipohjusteella. Pohjuste kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan ohentamattomana huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.

Uusintakäsittely suoritetaan välittömästi "märkää-märälle" menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä. Mikäli pohjustus jää huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia valmiissa massakalvossa.

Huomio! Novofloor 1-K primerin lammikoitumista, esim. tippauran pohjalle, tulee välttää, koska se aiheuttaa kuplia pohjusteeseen ja hidastaa pohjusteen kuivumista.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ennen pohjustusta ohentamattoman Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,5 mm olevaa hiekkaa.
Käsittely
Käsittely-yhdistelmät

Menetelmä 1: Kevyt kulutus (esim. lasitettu parveke), kerrosvahvuus 0,2-0,5 mm

-         Pohjustus: 1-2 x Novofloor 1-K Primer (ohennus 20-40 %)

-         Maalaus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N

Menetelmä 2: Keskiraskas kulutus (esim. avoparveke), kerrosvahvuus 0,5-0,9 mm

-         Pohjustus: 1-2 x Novofloor 1-K Primer (ohennus 20-40 %)

-         Pinnoitus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N

Menetelmä 3: Raskas kulutus pintakarhennuksella (esim. luhtikäytävä), kerrosvahvuus 1,5 -2,0 mm

-         Pohjustus: 1-2 x Novofloor 1-K Primer (ohennus 20-40 %)

-         Pinnoitus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N + hiekoitus täyteen kvartsihiekalla 0,5-1,5 mm

-         Maalaus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N (ohennus 3 %)

Jalkalistat/kaltevat pinnat:

-         Pinnoitus/maalaus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N + 1,5-2,0 % Novofloor Paksunnin.

Liukuestekarhennus:

-         Menetelmissä 1 ja 2 voidaan käyttää erillistä karhennuskäsittelyä pinnoitteen kitkan lisäämiseksi. 12,5 kg astiaan lisätään purkillinen Tikkurilan Liukuestettä ja sekoitetaan huolellisesti. Pinnoite kaadetaan lattialle vanoiksi ja tasataan ristiintelaten.

Mosaic-hiutaleet:

-         Menetelmissä 1 ja 2 voidaan pintaa elävöittää sirottelemalla pintaan halutun värisiä Tikkurilan Mosaic-hiutaleita 30-50 g/m2.

Huom! Menetelmän 3 yhteydessä Mosaic-hiutaleita ei voi käyttää.

Pinnoitus

Sekoita pinnoite huolellisesti ennen käyttöä. Pinnoitustyö Novofloor 1-K Elastic N:lla voidaan suorittaa 4 - 12 h kuluttua pohjustuksesta (+23 °C), kuitenkin viimeistään 24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan paperilla (esim. P60-P120) mataksi ennen pinnoitusta.

Menetelmä 1:

Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetään mohairtelalla. Levitetty pinnoite ristiintelataan kauttaaltaan heti levityksen jälkeen mahdollisen sekoitusilman poistamiseksi ja pinnoitteen tasaisuuden varmistamiseksi.

Menetelmä 2:

Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetään kampalastalla haluttuun kerrosvahvuuteen. Massattu pinta ristiintelataan kauttaaltaan mohairtelalla heti levityksen jälkeen mahdollisen sekoitusilman poistamiseksi ja pinnoitteen tasaisuuden varmistamiseksi.

Menetelmä 3:

Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetään kampalastalla n. 1 mm vahvuuteen. Heti levityksen jälkeen pinta hiekoitetaan tasaisesti täyteen esim. 0,5-1,5 mm raekoon hiekalla. Karkeampi hiekka lisää pintalakkauksen menekkiä. Kvartsihiekan tilalla voidaan käyttää myös pestyä kuivaa luonnonhiekkaa. Seuraavana päivänä hiekoituksesta ylimääräinen hiekka imuroidaan huolellisesti pois. Pinnoite kaadetaan karkealle pinnalle vanaksi ja telataan mohairtelalla ristiin siten, että pintaan jää tasainen struktuuri.

Työvälineiden puhdistus
Novofloor ohenne.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 1 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

Huomioitavaa: Kahvi, viini, puiden/kasvien lehdet sekä terälehdet yms. voivat aiheuttaa pinnan värjäytymistä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuotteen teknisiin ominaisuuksiin.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/i) 500 g/l(2010)
Novofloor 1-K Elastic N sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
Sisältää: Hiilihappo, dimetyyliesteri, 1,6-heksaanidiolipolymeeri, 5-isosyanato-1- (isosyanatometyyli) -1,3,3-trimetyylisykloheksaani ja 2-okepanoni, 1,6-Heksaanidiyyli-bis(2-(2-(1-etyylipentyyli)-3-oksatso-olidinyyli)etyyli)karbamaatti, 3-isosyanaattometyyli-3 ,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti, oligomeerit, 2-etyyliheksyyli- (6-isosyanatoheksyyli) karbamaatti, heksahydrometyyliftaalianhydridi, isoforonidi-isosyanaatti, heksametyleenidi-isosyanaatti. Vaara. Syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista hengitettynä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Älä hengitä höyryä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/ kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
lehte070519 / tiejy151117 / akk230318


CE
CE logo
1119
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
17
TIK-A001-2017
1119-CPR-17185
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Kulutuskestävyys
< 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka II, 5 m < sD < 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Efl
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m²∙h0,5


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
17
TIK-A002-2017
EN 13813:2002 ≤ AR1-IR4
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
≤ AR1
Iskunkestävyys
IR4
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ B2,0
Palokäyttäytyminen
Efl