TUOTESELOSTE
23.3.2018
 

Novocryl Pohjuste

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, matalaviskoosinen liuotteeton akryylipohjuste.
SOVELTUVUUS

Käytetään Novocryl Massalakan pohjustuksessa sekä pölynsidontalakkauksessa. Kovettuu nopeasti myös matalissa lämpötiloissa.

Vain ammattikäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET
Vanhat ja uudet betonilattiat sisä- ja ulkotiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on puolikiiltävä
Maalaustuoteryhmä 2012
615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet (RT-luokitus)
648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04
Värisävyt
Lakan värisävy ja kiilto voivat muuttua ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin:

Pohjustus/pölynsidonta 2–3 m2/kg / käsittely

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja lakkausmenetelmä.
Pakkaukset
18 kg
Kovettuminen
Sekoitustaulukko

Lämpötila (oC)*

Kovetteen määrä (paino-% sideaineesta)

Käyttöaika (min)

Kovettumisaika (min)

+5

6

n. 8

n. 30

+10

5

n. 8

n. 30

+15

4

n. 7

n. 30

+20

3

n. 8

n. 30

+30

2

n. 7

n. 30

>35

1

n. 6,5

n. 30

* Lakan, ilman sekä lattian lämpötila

Kovete
BP-50-FT ja Seuraava käsittely edellisen käsittelykerran kovetuttua (ks. taulukko yllä).
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,0 kg/l käyttövalmis seos.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%.
Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Esikäsittely
Uusi betonipinta
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros mekaanisesti esim. hiekkapuhaltamalla tai timanttihionnalla. Poistomenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Mekaanisen puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan tai pestään huolellisesti vedellä pois. Sementtiliima voidaan poistaa myös suolahappopeittauksella. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja lattia kuivataan hyvin.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinteä ennen pintakäsittelyä.

Vanha betonilattia
Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla, hionnalla tai jyrsimällä. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva.

Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.
Pohjustus
Kaada lakkaseos lattialle ja levitä telalla tai lastalla niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa noin 30 min kuluttua.

Sirottele tuoreen lakkauksen päälle kohteeseen valittua värihiekkaa siten, ettei kovettuneesta pohjusteesta tarvitse harjata ylimääräsitä hiekkaa pois.

Yleisimmät värihiekan raekoot: Ø 0,3-0,8 mm ja 0,7-1,2 mm tai näiden sekoitus.
Värihiekan menekki n. 1 kg/m2 (esim. Scanmineral).
Paikkaukset
Pohjusta paikattavat alueet ensin Novocryl Pohjusteella. Tasoita pohjustetut kuopat, avatut halkeamat ja kolot Novocryl Massalakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1–2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,5–1,2 mm.
Pinnoitus
Pinnoitus tai massaus suoritetaan pohjustuksen kovetuttua. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia massaan tai pinnoitteeseen.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovetejauhe lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa pohjustettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Asetoni (Ohenne 006 1500)
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Novocryl Pohjuste: max. VOC < 500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Sisältää: metyylimetakrylaattia, trietyleeniglykolidimetakrylaattia ja N,N-bis-(2-hydroksipropyyli)-p-toluidiinia. Vaara. Helposti syttyvä neste ja höyry. Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: tri-isodekyylifosfiittia. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
tiejy070218 / lehte070218 / akk220318


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
18
TIK-A009-2018
EN 13813:2002 Luokka I-SR-w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
Kemiallinen kestävyys
NPD *)
Luokka I
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
NPD
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Efl
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0
*) Testattu järjestelmänä Novocryl Massalakan ja Novocryl Pintalakan kanssa


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
18
TIK-A008-2018
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
< 3000 mg
Luokka I
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka II, 5 < sD < 50 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Efl