Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1
 

Muuri

Takka- ja palomuurimaali

Muuri on täysin uudenlainen takka- ja palomuurimaali kiviainespintaisille sisäseinäpinnoille, joiden lämpötilat voivat nousta normaalia korkeammaksi.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l

Uusi ilme vanhalle takalle

Täyshimmeän Muurin avulla annat uusille ja vanhoille takoille, palomuureille ja kiukaan taustalevyille näyttävän karhean pinnan.

Vesiohenteinen ja hengittävä

Vesiohenteisen Muurin huokoinen rakenne takaa hengittävän, vesihöyryä läpäisevän pinnan.

Sävytettävä

Muuri-maalin sävyjä on kaikkiaan kahdeksan, puhdas valkoinen ja muut seitsemän kuulaan kaunista sävyä.

Muuri -takka- ja -palomuurimaalin sävytHUOM!

Näytöllä esitettävät värit on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja, sillä värin kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus. Valitse aina lopullinen väri kaupan värikartoista siinä ympäristössä ja niissä olosuhteissa, joihin väri valitaan. Monitori toimii värillisen valon lähteenä, värilastu (maali seinässä) valon värillisenä heijastajana.

TUOTESELOSTE
31.8.2015
 

Muuri Takka- ja palomuurimaali

TYYPPI
Erinomaisesti lämpöä kestävä epäorgaaninen sisäsilikaattimaali.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiili- ja tiilipintojen ja mineraalilevyjen maalaukseen sisällä. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille. Katso käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Palomuurit, takat ja vastaavat sisäseinäpinnat, joilla pinnan lämpötila voi nousta normaalia korkeammaksi.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
414 Silikaattimaalit RL 11...13
Perusmaalit
MSA
Värisävyt
Valkoinen
G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
3–5 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Maalausharja, sivellin T4, kalkkihakkuri tai -sivellin.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sd,H2O < 0,14 m.
Lämmönkestävyys
Sävytettynä 180 °C ja sävyttämättömänä 300 °C kuivaa lämpöä.
Tiheys
n. 1,4 kg/l
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Purkki suljetaan huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni-, tasoite- ja rappauspinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä.
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Aiemmin maalattu pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista. Puhdista tarvittaessa Tikkurilan Maalipesulla käyttöohjeen mukaisesti. Poista pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset maalikerrokset.
Paikkaukset
Paikkaa avatut halkeamat, kolot ja kuopat ympäröivän pinnan tasoon betonipinnoilla tarkoitukseen soveltuvilla kuivatasoitteella ja rappauspinnoilla kalkki- tai kalkkisementtilaastilla. Paikkapohjamaalaa tarvittaesa tasoitetut kohdat Muuri Takka- ja palomuurimaalilla.
Maalaus

Tee pohjamaalaus yhteen kertaan Muuri Takka - ja palomuurimaalilla. Tuotetta voi ohentaa tarvittaessa vedellä enintään 10 %. Pintamaalaa pohjamaalauksen sitouduttua vähintään 12 tuntia.


Huomioitavaa

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat sekä metallipinnat. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä.

Maalattavan alustan erilainen huokosrakenne sekä kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisen aikana voivat aiheuttaa värin kirjavuutta.

Jotta tuote saavuttaa sille asetetut lämmönkestovaatimukset, käyttöönottoa suoitellaan aikasintaan 2 viikon kuluttua maalauksesta.

Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa näkyviä jälkiä maalatussa pinnassa. Tämä on himmeille maaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Puhdista pinnat tarvittaessa kuivalla harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä.
Huoltokäsittely
Muuri Takka- ja palomuurimaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata samalla tuotteella.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/a) 30 g/l(2010)
Muuri sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
Sisältää: Kaliumsilikaattia. Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä silmän/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu
pih180815 / akk250515

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!