Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Miranol Koristemaali

Metallin loistoa sisätiloihin

Miranol Koristemaali muodostaa metallinhohtoisen pinnan sisätilojen sisustus- ja somiste-esineisiin. Koristemaali sopii niin uusille kuin aiemmin käsitellyille kohteille.

Tuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
13
m2/l

Kolme vakioväriä

Miranol Koristemaalia on saatavana kolme metallinhohtoista vakioväriä: Kulta, hopea ja kupari.

Sisätilojen koristaja

Uudista Miranol Koristemaalilla sisätilojen puu- ja metallipinnat.

Useita työtapoja

Levitä Miranol Koristemaali sivellen, telaten lyhyellä, nukkaisella mohairtelalla tai sivuilmaruiskutuksella.


TUOTESELOSTE
7.3.2012
(entinen pvm. 1.8.2004)
 

Miranol koristemaali

TYYPPI
Liuotinohenteinen akryylimaali koristemaalaukseen.
SOVELTUVUUS
Sisämaalaukseen uusille ja aikaisemmin maalatuille puu- ja metallipinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Koriste-esineet, somisteet ym. vastaavat kohteet sisällä.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
13
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
339 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
54 Fysikaalisesti kuivuvat liuoteohenteiset maalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Kulta, hopea, kupari.
Kiiltoryhmä
metallinhohtoinen
Riittoisuus
10 -13 m2/l
Pakkaukset
1/10 l ja 1 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050 ja Ruiskuohenne 1032
Työtapa
Sively, telaus (lyhyt nukkainen mohairtela) tai sivuilmaruiskutus.

Sivuilmaruiskutus
- suutin 1,4 - 1,8 mm
- ohennemäärä 20 - 25 til.%
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 1 tunti. Käyttöönottokuiva 1 vrk kuluttua.
Pesunkestävyys
Kestää kevyttä pyyhkimistä kostealla liinalla.
Kiinteäainetilavuus
30%
Tiheys
0,9 - 1,2 kg/l sävystä riippuen, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä, rasvasta, öljystä, ruosteesta yms. liasta.

Pohjamaalaa puumateriaali tiiviiksi ja tasaiseksi OTEX tartuntapohjamaalilla 1-2 kertaan pintamaalia lähellä olevalla värillä (kulta - TVT X029, hopea - TVT H168, kupari - TVT J123).

Pohjamaalaa metalli vaaleanharmaalla Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Teräsesineet kuivissa sisätiloissa voidaan maalata suoraan Miranol Koristemaalilla. Alumiini on karhennettava ennen pohjamaalausta.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Poista irtoava maali ja mahdollinen ruoste kaapimella ja hio mahdollisimman tasaiseksi. Tasoita kolot ja syvennykset Lakkakitillä, hio ja poista hiontapöly.

Huonokuntoiset puupinnat pohjamaalataan tiiviiksi Otex Tartuntapohjamaalilla pintamaalia lähellä olevalla värillä (kulta - TVT X029, hopea - TVT H168, kupari - TVT J123) ja metallipinnat vaaleanharmaalla Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.
Maalaus
Sekoita Miranol koristemaali huolellisesti ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana, jotta vältetään metallipigmentin pohjaan laskeutumisen aiheuttamaa sävyn kirjavuutta. Ohenna maali tarvittaessa Lakkabensiinillä 1050 tai Ruiskuohenteella 1032. Levitä maali siveltimellä tai telalla 1-2 kertaan tai ruiskulla 2 kertaan. Tasaisin pinta saadaan telaamalla tai sivuilmaruiskutuksella. Tällöin telauksessa kulmat ja nurkat töpötellään esim. superlon-töppärillä.

Lakkaa kulutuskestävyyttä vaativat pinnat lopuksi Unica Superilla (vain kulta ja kupari), lakkaus himmentää jonkin verran maalin metallinhohtoa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua maalaamisesta:

Puhdista pinta kevyesti neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti pehmeällä puhdistusliinalla.
Huoltokäsittely
Miranol koristemaalilla maalatut pinnat voi huoltomaalata samantyyppisellä liuotinohenteisella maalilla tai esim. alkydimaalilla. ks kohta esikäsittely.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Sisältää: Teollisuusbensiini, rikitön, raskas (liuotinbensiini, arom.pit. n. 17 %) ja akrylaattiyhdisteitä SYTTYVÄÄ. HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
tip211211 / inh241104 / pih211211 / 006 7700

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!