TUOTESELOSTE
8.7.2016
(entinen pvm. 30.1.2012)
 

Maalipesu

TYYPPI
Alkalinen maalattavan pinnan puhdistus- ja esikäsittelyaine sisä- ja ulkokäyttöön.
SOVELTUVUUS
Puhdistaa maalaamattomat pinnat liasta, rasvoista, öljystä, vahasta ym. Soveltuu maalausta edeltävään esikäsittelyyn koville ja kiiltäville maalipinnoille. Laimentamaton Maalipesu puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden maalikerroksen tarttumista.

Lateksimaalipinnat ja muut himmeät maalipinnat voidaan esikäsitellä 1:10 tai 1:5 vedellä laimennetulla Maalipesulla.

Soveltuu erittäin likaisten pintojen pesuun, jossa tarvitaan voimakasta liuotustehoa ilman liuotehaittoja. Ei suositella peltikaton pesuun eikä suoraan maalaamattomalle sinkitylle pinnalle.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinät, lattiat, huonekalut, ovet, erilaiset rakennuslevyt ja -laatat, veneet ym.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
015 Maalipintojen pesuaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
01.1 Alkalipesuaineet (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 12,5.
Pakkaukset
1 l ja 5 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Harja, puhdistusliina, sieni, moppi tai lattianhoitokone.
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittely
Suojaa lasipinnat ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta.

Levitä Maalipesu laimentamattomana koville ja kiiltäville maalipinnoille harjalla, sienellä tai kankaalla. Anna vaikuttaa muutama minuutti. Pese pinta esim. harjalla ja huuhdo huolellisesti vedellä.

Laimentamaton Maalipesu puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden maalikerroksen tarttumista.

Lateksimaalipinnat ja muut himmeät maalipinnat voidaan esikäsitellä 1:10 tai mikäli pinnat ovat hyvin likaiset 1:5 vedellä laimennetulla Maalipesulla. Huuhtele käsittelyn jälkeen pinta huolellisesti puhtaalla vedellä.

Laimennettuna 1:10 Maalipesua voidaan käyttää myös pintojen puhdistusaineena.

Kokeile ensin Maalipesun vaikutusta (laimennettuna tai laimentamattomana käyttötarkoituksen mukaan) pienelle alueelle käsiteltävää pintaa.

Tietyt maalipinnat voivat vahingoittua käytettäessä Maalipesua liian väkevänä liuoksena.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
Sisältää: Kaliumhydroksidia ja natriummetasilikaattia. Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % fosfaatteja ja bentsisotiatsolinonia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 8 III
ofl120106 / hsa03082015 / akk080716 / 0061901