TUOTESELOSTE
30.1.2012
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Maalinpoisto

TYYPPI
Vesiohenteinen tuote maalinpoistoon sisällä ja ulkona. Biologisesti hajoava ja lähes hajuton. Korvaa kloorattuihin hiilivetyihin pohjautuvat maalinpoistoaineet.
SOVELTUVUUS
Lateksi-, alkydi-, epoksi- ja öljymaalien poistoon. Ei muovi-, lasikuitu- tai kumipinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Puu-, metalli-, betoni- ja mineraalialustat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
02 Maalinpoistoaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
02 Maalinpoistoaineet (RT-luokitus)
Riittoisuus
0,5 - 1 m2/l riippuen poistettavien maalikerrosten määrästä, pinnan laadusta ja maalityypistä.
Pakkaukset
1 l ja 10 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys ruiskulla mutta pienille pinnoille myös siveltimellä tai telalla. Pehmennyt maalikalvo poistetaan esim. teräslastalla tai painepesulla. Tee ensin koepoisto pienelle alueelle nähdäksesi vaikutuksen vanhaan maalipintaan ja alustaan. 2-8 h. Maalinpoistoaineen vaikutusaika on riippuvainen poistettavasta maalityypistä, maalikalvojen lukumäärästä ja paksuudesta.
Tiheys
1,02 kg/l ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta!

KÄYTTÖOHJEET
Käsittely
Maalinpoisto:
Suojaa mahdollisilta maalinpoistoaineen roiskeilta muoviosat ja muut pinnat, joita ei käsitellä. Roiskeet on poistettava välittömästi vedellä.
Kaada Maalinpoisto pieniin pintoihin ja levitä siveltimellä, telalla tai lastalla runsaasti poistettavalle alueelle. Erityisesti kuivalla ja aurinkoisella tai tuulisella säällä peitä pinta talouskelmulla rakennusmuovilla tms maalinpoistoaineen haihtumisen estämiseksi.
Levitä suuriin pintoihin ruiskulla. Ruiskutus voi tapahtua suoraan alkuperäisestä pakkauksesta. Maaliruiskun suutinkoko 0,021” tai suurempi. Käytä käsineitä ja suojalaseja ruiskulevityksessä. Tärkeää: jos maalinpoisto alkaa ”liukua” levityksen aikana, ruiskuta ohut kerros ja anna olla muutama minuutti, jatka sen jälkeen normaalilla levityksellä.
Maalinpoistoaineen vaikutusaikaan ja tehokkuuteen vaikuttavat poistettavan maalin tyyppi, kerrospaksuus ja sääolosuhteet. Suojaus muovilla kiihdyttää prosessia. Vältä työskentelyä suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella.
Jos jäte on nestemäistä tai sitä on runsaasti, toimita se kunnalliseen ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Pese pinta huolellisesti kuumalla vedellä ja harjalla tai karkealla sienellä; ulkona suoritettavissa maalinpoistotöissä voidaan käyttää myös painepesua. Anna pinnan kuivua hyvin ennen mahdollista uudelleenmaalausta. Poista myös mahdollisesti puhtaalle teräspinnalle muodostunut pintaruoste ennen maalausta.
Mikäli maali on poistettava suurehkolta pinnalta (esim. peltikatto), on ennen maalinpoistotyön aloitusta selvitettävä paikkakunnan viranomaisten asettamat vaatimukset maalinpoistotyölle ja jätteiden käsittelylle. Yleensä on myös tarpeellista etukäteen määrittää poistettavan maalin tyyppi ja sen mahdollisesti sisältämät työturvallisuuden tai ympäristönsuojelun kannalta ongelmalliset aineet (esim. raskasmetallit). Suuremmissa maalinpoistotöissä on suositettavaa jo suunnitteluvaiheessa tehdä koealue, jossa määritellään maalinpoistoaineen vaikutusaika ja riittoisuus.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Bentsyylialkoholia TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA NIELTYNÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalinpoistojäte ja hävitettävä tuote on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
IVK / 28090404 / INH / 280904 / hsa30122011 / 006 1117