TUOTESELOSTE
12.7.2016
(entinen pvm. 19.12.2014)
 

Maalarin Valkolakka 30, puolihimmeä

TYYPPI
Hyvin peittävä ja täyttävä alkydimaali sisämaalaukseen.
SOVELTUVUUS
Puu-, metalli, lastulevy- ja puukuitulevypintojen maalaukseen sisällä. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Ovet, ikkunat, listat ja sisävarusteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolihimmeä Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
15
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
15
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05
Maalaustarvikeryhmä 2001
40 Alkydimaalit sisäkäyttöön RL 1...3 (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Puolihimmeä tuote saavuttaa lopullisen kiiltonsa reilun kuukauden kuluttua.
Perusmaalit
AM
Värisävyt
Tikkurilan Symphony -värikartan vaaleat värit.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
15 m2/l
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Valkoinen vakioväri 1/3 l.
Sekoitussuhde
Tuotetta ei tarvitse ohentaa.
Työtapa
Sively tai telaus lyhytnukkaisella telalla
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva  n. 6 tunnissa. Tarvittaessa päällemaalaus voidaan suorittaa n. 1 vrk:n kuluttua. Huom!  Ikkunat voidaan sulkea aikaisintaan 3 vrk kuluttua.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim. tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja –rasvoja
Kiinteäainetilavuus
65 %
Tiheys
1,4 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Huom! Kuivuminen edellä mainituissa rajaolosuhteissa on selvästi hitaampaa kuin standardiolosuhteissa (+23 ºC, suht. kosteus 50 %).
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja rasvoista.
Pohjamaalaa puupinnat Jehu -pohjamaalilla ja metallipinnat Otex-tartuntapohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Kalustekitillä tai Lakkakitillä, hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Jehulla, metallipinnat sekä teollisesti katalyyttimaalilla tai -lakalla maalatut pinnat Otexilla.
Maalaus
Sekoita Maalarin Valkolakka tarvittaessa. Levitä siveltimellä tai telalla 2 kertaa. Pohjamaalatuille tai aiemmin maalatuille samansävyisille pinnoille riittää yleensä 1 maalauskerta.

Huoltomaalaus:
Maalarin Valkolakalla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla tai Helmi-kalustemaalilla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta.

Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 300g/l(2010)
Maalarin Valkolakka sisältää VOC max. 300 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) SYTTYVÄÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III (alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia)
garta181214 / niear220611 / mkv111115 / 400- ja 470