Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Lin Pellavaöljymaali

Perinteinen ulkomaali

Lin Pellavaöljymaali on perinteinen liuoteohenteinen öljymaali uusille tai ennen öljymaalilla maalatuille lautapinnoille ulkona. Tuote sopii myös esimerkiksi kipsikoristeisiin, lipputankoihin, oviin.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on liuoteohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
16
m2/l

100% pellavaöljymaali

Lin Pellavaöljymaali on perinnerakentajien suosittelema tuote. Se on hyvin peittävä vanhan ajan maali joka sivellään puupintaan ohuesti.

Sopii myös uudelle puulle

Paitsi vanhat öljymaalilla maalatut pinnat, Lin Pellavaöljymaalilla maalaat myös käsittelemättömät pohjustetut pinnat.

Vanhan ajan värejä kunnioittaen

Lin Pellavaöljymaalin saa sävytettyä Vanhan Ajan Värit -värikartan mukaan luonnollisiin perinneväreihin.


Lisää tuotteesta:TUOTESELOSTE
21.5.2018
(entinen pvm. 12.7.2016)
 

Lin Pellavaöljymaali

TYYPPI
Perinteinen öljymaali, jonka sideaineena on pellavaöljy.
SOVELTUVUUS
Puupintojen ulkomaalaus. Soveltuu uudelle puulle, teollisesti pohjamaalatulle tai aikaisemmin öljymaalilla maalatulle pinnalle. Kipsikoristeiden ulkomaalaus. Katso käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, ikkunapuitteet, aidat, ovet, lipputangot.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
16
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
472 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
91 Vanhan ajan maalit
Maalaustarvikeryhmä 2001
45.2 Pellavaöljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
AW ja CW
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 8–12 m²/l.
Höylätylle puupinnalle 10–16 m²/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
4-7 vuorokautta olosuhteista riippuen. Voidaan päällemaalata, kun edellinen maalikerros on kuivunut.
Säänkestävyys
Perinteisen öljymaalin ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen ja kuluminen säärasituksessa ajan myötä, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Öljymaalipinnat ovat tällöin myös alttiimpia pintahomeelle. Pintojen säännöllinen pesu ehkäisee pintahomeen muodostumista.

Varjoisat rakenneosat kuten räystäänaluslaudat tai pohjoispuolen seinustat säilyvät kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.

Öljymaalipinnan väri myös haalistuu ajan kuluessa. Selvimmin värimuutos näkyy tummissa sävyissä.
Kiinteäainetilavuus
95 - 98 % sävystä riippuen. (VOC < 50 g/l).
Tiheys
n. 1,6 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Myyntiaika 3 vuotta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Vältä maalausta sateen uhatessa.
Esikäsittely
Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla ohjeen mukaan. Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoava maali kaapimella ja puhdista pinta. Suojaa ruostuvat metalliosat kuten naulankannat Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksakohdista.
Pohjustus
Pohjusta uusi tai puupuhdas pinta Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella.
Maalaus
Pohjamaalaus:
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja pölytön. Ohenna Lin Pellavaöljymaalia Lakkabensiinillä 5–10 %. Sekoita maali hyvin ja maalaa ohuesti tiukkaan hangaten, ettei maalikalvo rypisty. Anna pinnan kuivua vähintään 4 vrk ennen valmiiksimaalausta.

Pintamaalaus:
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa Lakkabensiinillä enintään 5 %. Maalaa puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Jos maalauskertojen väli on useita viikkoja, karhenna sileä maalipinta ennen maalausta.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Noin 4 vrk käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 300g/l(2010)
Lin Pellavaöljymaali sisältää VOC max. 300 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: kobolttibis(2-etyyliheksanoaattia). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 9 III
vta071113 / hsa240516 / akk250414 / 265-

Värit

Vanhan ajan värit -värikartta

Tikkurilan Vanhan ajan värien valinnassa on käytetty asiantuntijoina Suomen johtavia perinteisen rakentamisen ja entisöinnin osaajia. Valitse värit 65 värivaihtoehdosta ja luo lempeän nostalginen tuulahdus kotiin. Vanhan Ajan Värit -värikartan mukaan voidaan sävyttää useimpia Tikkurilan ulko- ja sisämaaleja.

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!