TUOTESELOSTE
23.8.2013
(entinen pvm. 30.1.2012)
 

Lin Grafiittimaali

TYYPPI
Pellavaöljypohjainen grafiittimaali.
SOVELTUVUUS
Uusien ja vanhojen peltikattojen maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Peltikatot.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on puolihimmeä Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
7
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
452 Peltikattojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
91 Vanhan ajan maalit
Maalaustarvikeryhmä 2001
45.6 Grafiittimaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Grafiitinharmaa
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
7-8 m2/l.
Pakkaukset
10 l.
Sekoitussuhde
Sivelyvalmis. Ei ohenneta.
Työtapa
Sivellin (T6) tai harja.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
4-7 vrk olosuhteista riippuen.
Kemikaalienkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
95 %.
Tiheys
1,5 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä maalaa märkiä pintoja, äläkä maalaa sateen uhatessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista ensin mahdolliset ruosteiset kohdat kaapien ja teräsharjaten puhdistusasteeseen St 2. Poista pinnalta lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesulla. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Poista mahdollinen valkoruoste harjaten.
Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali. Poista mahdollinen ruoste kaapien ja teräsharjaten puhdistusasteeseen St 2. Pese pinnat Panssaripesulla ja huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin.
Maalaus
Pohjamaalaus: Pohjamaalaa maalaamattomat pinnat sekä ennen maalattujen pintojen ruosteesta puhdistetut kohdat Rostex Super ruosteenestopohja-maalilla 1–2 kertaa.
Pintamaalaus: Sekoita Lin Grafiittimaali huolellisesti. Maali toimitetaan sivelyvalmiina, joten sitä ei ohenneta. Levitä maali siveltimellä tai harjalla kertaalleen peittävästi. Maalikalvon paksuuden tulee olla vähintään 120 µm, mutta liian paksu maalikalvo saattaa rypistyä eikä kovetu. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Lin Grafiittimaali kuivuu hitaasti.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa aikaisintaan 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla. Aikaisintaan n.1kk:n kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa varovasti painepesulla ilman pesuainetta.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 500 g/l (2010).
Lin Grafiittimaali sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Bariumpigmenttiä ja sinkkioksidia. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA NIELTYNÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Sisältää kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Älä päästä valmistetta viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Huom! Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
zaran230813 / mke300805 / hsa230813 / 0082170