TUOTESELOSTE
1.8.2004
(entinen pvm. 7.8.2003)
 

Lakkakitti

TYYPPI
Alkydisilote.
SOVELTUVUUS
Sisä- ja kuiviin ulkotiloihin puu-, lastulevy-, puukuitulevy ja metallipintojen silotukseen ja kittaukseen käyttöohjeen mukaan. Soveltuu hyvin käytettäväksi lateksi-, alkydi-, öljy- ja katalyyttimaalauksen yhteydessä. Helppo kuiva- ja vesihioa sekä siklata.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalusteet, huonekalut, kolot ja syvennykset seinäpinnoissa, ovissa, ikkunoissa jne. Koneet, laitteet, veneet, ajoneuvot ym. vastaavat pinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
84 Alkydikitit ja -silotteet RL 01...06, 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
21 Alkydikitit ja -silotteet RL 1...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Pakkaukset
1/3 l, 1 l, 3 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Levitys lastalla tai ruiskulla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Puolesta tunnista muutamaan tuntiin riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja kitattavasta materiaalista.
Kiinteäainetilavuus
74 %.
Tiheys
1,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Silotettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Poista lika, pöly ja irtonaiset ainekset. Tarttuvuus paranee pohjamaalaamalla huokoiset pinnat Jehu pohjamaalilla, joka ohennetaan n. 10 % Lakkabensiinillä 1050.
Ennen maalattu pinta:
Pese pinta Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Pinnan kuivuttua poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio koko pinta. Poista hiontapöly.
Käsittely
Levitä lastalla suoraan puu-, lastulevy-, kuitulevy- ja metallipinnoille tai kuivan pohjamaalin päälle. Puu-, lastulevy-, puukuitulevy- ja metallipinnoissa sekä ennen maalatuissa pinnoissa riittää tavallisesti vain kolojen, epätasaisuuksien ja rosopaikkojen kittaus tai osasilotus. Lakkakittiä ei yleensä ohenneta lastalevityksessä, mutta ruiskutettaessa tai muuten tarvittaessa ohennetaan käyttäen Lakkabensiiniä 1050. Lakkakitin päälle voidaan käyttää voimakkaitakin liuottimia sisältäviä pohja-, väli- ja pintamaaleja tai tavanomaisia alkydi- ja lateksimaaleja.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, rikitön raskas (liuotinbensiini, arom. pit. noin 17 %) ja metyylietyyliketoksiimia SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
jha170504 / inh080604 / kal / 080604 / 0072270