TUOTESELOSTE
10.3.2017
 

Laituripesu - UUTUUS

TYYPPI
Laitureiden huolto- ja esikäsittelypesuun.
SOVELTUVUUS
Puupinnat.
KÄYTTÖKOHTEET
Laiturit.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus)
016 Huoltopesuaineet
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 10,5.
Pakkaukset
1 l
Ohenne
Vesi
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Laimennus
1 osa Laituripesua, 10 osaa vettä.
Pintojen puhdistus

Levitä Laituripesun ja veden seosta sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskuttamalla likaiselle pinnalle. Lämpimän veden käyttö tehostaa vaikutusta. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja huuhtele pinta huolellisesti vedellä esim. puutarhaletkulla ruiskuttamalla. Huuhteluveden saa päästää vesistöön.

Painepesurilla huuhdottaessa vältä korkean paineen käyttöä. Tehosta pahasti likaantuneiden kohtien pesua harjaamalla.

Mikäli pesun jälkeen kuivunut puupinta jää nukkaiseksi, hio se kevyesti.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Sisältää < 5 % amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita ja < 5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
hsa020118 / akk080118