TUOTESELOSTE
29.1.2019
 

Kivitex Pohjuste

TYYPPI
Epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen pohjuste julkisivuille ennen silikaattimaalausta.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiilipintojen pohjustukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. Kts. käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myös erikoiskohteisiin, kuten väestönsuojat, vesitornit, alikulkusillat jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
114 Silikaattipohjusteet
Riittoisuus

Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1–3 m2/l kertalevitys, kun tuotetta käytetään erillisenä pohjusteena veteen sekoitettuna 1:1. (1 tilavuusosa Kivitex Pohjustetta ja 1 tilavuusosa vettä).

Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 2–4 m2/l kertalevitys, kun tuotetta käytetään maaliin sekoitettuna 1:2 (1 tilavuusosa Kivitex Pohjustetta ja 2 tilavuusosaa silikaattimaalia).

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
3 l ja 10 l
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat pohjustetaan "märkää-märälle" -menetelmällä Kivitex Pohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1.

Tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat (esim. betoni) pohjustetaan kertaalleen Kivitex Pohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin tai Finngard Silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2.
Työtapa
Harjalevitys, telaus, sively tai ruiskutus (reppuruisku).
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Pohjustettavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kirjavuuden välttämiseksi pohjustustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden rappauspinnan tulee olla kuiva ja kovettunut ennen maalauskäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. käytetyn rappauslaastin koostumus (esim. kalkki-sementtisuhde), kuivumis- ja kovettumisolosuhteet sekä rappauslaastikerroksen paksuus. Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Betonipinnat suositellaan pohjustettavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Pese homehtuneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi esim. hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli alustasta tulee suoloja, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Pese homehtuneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Aikaisemmat sideainepohjaltaan orgaaniset maalit tai pinnoitteet poistetaan kokonaisuudessaan esim. maalinpoistoaineella ja kuumavesipainepesulla tai hiekkapuhalluksella. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset kalkki-, kalkkisementti-, sementti- tai silikaattimaalikerrokset poistetaan myös aikaisemmin maalatulta pinnalta. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Myös heikosti kiinni olevat, hauraat, alueet rappaus- tai betonipinnoilla poistetaan.

Betonirakenteissa betoniterästen kohdalla mahdollisesti olevat halkeamat avataan piikkaamalla tai kulmahiomakoneella ja laikalla tms. Teräs puhdistetaan ruosteesta ja käsittelyä jatketaan Finnseco-korjauslaasteilla.

Pohjustamattomaksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, julkisivun luonnonkivi- ja klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat on suojattava pohjustustyön ajaksi. Pohjusteroiskeet on poistettava välittömästi puhtaalla vedellä.
Pohjustus
Käyttöliuosta levitetään alustalle harjaamalla, telaamalla, sivelemällä tai ruiskuttaen. Käsitelty pinta on maalattava. Maalaus voidaan suorittaa aikaisintaan pohjustusta seuraavana päivänä.
Asennus

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen pohjusteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/h) 30 g/l(2010)
Kivitex Pohjuste sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
Sisältää: Kaliumsilikaattia. Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Nestemäinen jäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu