Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1
 

Kivitex-silikaattimaali

Epäorgaaninen maali vaativiin kohteisiin sisällä ja ulkona

Kivitex on vesiohenteinen 1-komponenttinen betoni-, rappaus- ja kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisämaali.
KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: tela
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l

Monipuolinen julkisivumaali

Kivitex soveltuu monipuolisesti erilaisille betoni, rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnoille kylmien ja lämmitettyjen rakenteiden ulkopinnoilla.


Kuumuutta ja kosteutta kestävä sisämaali

Epäorgaanisena tuotteena Kivitex kestää lämpöä hyvin, joten se soveltuu hyvin saunan palomuureihin ja takkoihin. Hyvän vesihöyrynläpäisykyvyn ansiosta Kivitex soveltuu mm. kellarien seiniin ja kattoihin.

Täyshimmeää arvokkuutta

Kivitex:n pinta soveltuu arvokkaampiinkin kohteisiin täyshimmeän hiekkamaisen pintansa ansiosta.Kontaktibanneri_2018
Kaipaatko lisätietoa tuotteesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme >>
TUOTESELOSTE
26.1.2012
(entinen pvm. 21.6.2011)
 

Kivitex-silikaattimaali

TYYPPI
Epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen, 1- komponenttinen silikaattimaali.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkki- , kalkkisementti- ja sementtirappaus sekä kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisämaalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille. Kts. käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myös erikoiskohteisiin, kuten väestönsuojat, vesitornit, alikulkusillat jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
414 Silikaattimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
61 Yksikomponenttiset silikaattimaalit RL 4...7 (RT luokitus)
Perusmaalit
SA
Värisävyt
Tikkurilan Kivitalot-värikartan vaaleat värit ja lisäksi sisäkäyttöön suositeltavat värit:
G497, G467, G484, H466, H484, H497, X450, X459, X487, Y458, Y462, Y487.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 3-5 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
2,7 l, 9 l ja 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Harja, kalkkihakkuri tai tela.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sd,H2O < 0,14 m.
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
sd,CO2 < 1 m.
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 0,8 N/mm2. (ISO 4624)
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 ºC. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa kirjavuuden välttämiseksi.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta (ulkona):
Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Betonipinnat suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan. Uuden rappauspinnan tulee olla kuiva ja kovettunut ennen maalauskäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. käytetyn rappauslaastin koostumus (esim. kalkki-sementtisuhde), kuivumis- ja kovettumisolosuhteet sekä rappauslaastikerroksen paksuus.
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Betonipinnat on tarvittaessa käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtiliima esim. hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalattu pinta (ulkona):
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Poista aikaisemmin maalatulta pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset maalikerrokset. Orgaaniset maalit tai pinnoitteet poistetaan kokonaisuudessaan maalinpoistoaineella ja kuumavesi-painepesulla tai hiekkapuhalluksella. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Poista myös heikosti kiinni oleva, hauras rappaus tai betoni. Avaa mahdolliset halkeamat piikkaamalla tai kulmahiomakoneella tms. Puhdista esiin tulleet teräkset ruosteesta ja tee suojamaalaus. Paikkaa avatut halkeamat yms. ympäröivän pinnan tasoon betonipinnoilla Finnseco-korjauslaasteilla ja rappauspinnoilla kalkkisementtilaasteilla.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Maalaamaton pinta (sisällä):
Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Uuden tasoite- tai rappauspinnan tulee olla kuiva ja kovettunut ennen maalauskäsittelyä.
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Aikaisemmin maalattu pinta (sisällä):
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista. Pese pinnat tarvittaessa Tikkurilan Maalipesulla käyttöohjeen mukaisesti. Poista aikaisemmin maalatulta pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset (esim. kalkkimaali) maalikerrokset. Hio kiiltävät hyvin alustassa kiinni olevat maalipinnat himmeiksi.
Paikkaukset
Paikkaa avatut halkeamat, kolot ja kuopat ympäröivän pinnan tasoon betonipinnoilla tarkoitukseen soveltuvilla Finnseco-korjauslaasteilla ja rappauspinnoilla kalkki- tai kalkkisementtilaastilla. Jälkihoida paikkaukset huolellisesti ja anna niiden kovettua ennen maalausta.
Maalaus
Tiiviit pinnat, pohjustus (ulkona):
Pohjusta tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat, esim. betoni, kertaalleen Tikkurilan Silikaattipohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2.

Tiiviit pinnat, pintamaalaus (ulkona):
Tee pintamaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h Kivitex-silikaattimaalilla, jota voit ohentaa max. 10 % vedellä.

Huokoiset pinnat, pohjustus (ulkona):
Pohjusta huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat "märkää-märälle" –menetelmällä Silikaattipohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1.

Huokoiset pinnat, välimaalaus (ulkona):
Tee välimaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h. Välimaalausta varten Kivitex silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % Silikaattipohjusteella.

Huokoiset pinnat, pintamaalaus (ulkona):
Tee pintamaalaus välimaalauksen sitouduttua vähintään 12 h. Pintamaalausta varten Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % vedellä.

Pohjustus (sisällä):
Sisäpintoja maalattaessa erillistä pohjustusta ei tarvita.

Maalaus (sisällä):
Tee pohjamaalaus yhteen kertaan Kivitex-silikaattimaalilla. Pintamaalaa Kivitex-silikaattimaalilla pohjamaalauksen sitouduttua vähintään 12 h. Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa tarvittaessa max. 10 % vedellä.

HUOMIOITAVAA:
Sekoita Kivitex-silikaattimaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi.Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää.
Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat maalaustyön ajaksi. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä.

Maali tulee levittää keskeytyksettä isoilla pinnoilla työsaumojen välttämiseksi.
Maalattavan alustan erilainen huokosrakenne sekä kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana voivat aiheuttaa värin kirjavuutta.
Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa näkyviä jälkiä. Tämä on himmeille maaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut Kivitex-silikaattimaalilla maalattu ulkopinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.
Levän tai homeen poistoon ulkona voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Sisäpinnat voidaan puhdistaa kuivalla harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Huoltokäsittely
Kivitex-silikaattimaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Kivitex-silikaattimaalilla tai Finngard Silikaattimaalilla, kts. kohdat Esikäsittely ja Maalauskäsittely
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/a) 30 g/l(2010)
Kivitex silikaattimaali sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Kaliumsilikaattia VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
klu221211 / sna221211

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Kivitex-silikaattimaalin sisävärit

Suosittelemme näitä 13 Symphony-värijärjestelmästä poimittua väriä Kivitex-silikaattimaalin sisäväreiksi.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!