Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
AvainlippuM1
 

Kivisil-julkisivumaali

Joka paikan julkisivumaali

Kivisil on vesiohenteinen, lievästi pinnoitemainen silikoniemulsiomaali julkisivuihin. Kivisil soveltuu erinomaisesti ulkomaaliksi niin asuin-, liike-, teollisuus-, kuin varastorakennuksiin.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l

Helppokäyttöinen ulkomaali

Valitse sinulle sopivin työtapa: telaus, sively tai ruiskutus. Kivisil sopii useaan kohteeseen betoni-, rappaus- ja mineraalilevypinnoille.

Joka säällä

Kivisil on vettä hylkivä ulkomaali ja on hyvä vaihtoehto myös meri- ja teollisuusilmastoon. Se estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen, mutta päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.

Kestävää kauneutta

Hanki sinulle sopivin Kivisil-sävy Kivitalot-värikartasta. Siihen on valittu 49 ajatonta, kaunista ja ympäristöönsä sopivaa julkisivuväriä.


Lisää tuotteesta:TUOTESELOSTE
11.1.2012
(entinen pvm. 15.10.2009)
 

Kivisil-julkisivumaali

TYYPPI
Vesiohenteinen, lievästi pinnoitemainen, silikoniemulsiomaali.
SOVELTUVUUS
Betoni-, rappaus- ja mineraalilevypintojen ulkomaalaukseen
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
415 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus), 34.2 Rappauspintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus) ja 34.3 Betoni- ja rappauspintojen silikoniemulsiomaalit ja -pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
LA ja LC
Värisävyt
Tikkurilan Kivitalot-värikartan mukaan.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
4-6 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus, sively, ruiskutus. Suurpaineruiskutus - suutin 0,027" - 0,029"; kahvasuodatin 0,56 mm - ohennemäärä 0-10 til. %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
sd,CO2 < 5 m .
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sd,H2O < 0,14 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w < 0,1 kgm-2h-0,5 (maalausjärjestelmässä Kivisil pohjuste ja Kivisil julkisivumaali).
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 1,0 N/mm2 28 vrk betonilla (maalausjärjestelmässä Kivisil pohjuste ja Kivisil julkisivumaali).
Kemikaalienkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
40 - 45 % (värin mukaan)
Tiheys
n. 1,4-1,6 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 ºC. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni- tai rappauspinnan tulee olla kuivunut ja kovettunut ennen maalauskäsittelyn aloittamista. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. käytetyn betonin tai rappauslaastin koostumus (esim. kalkki-sementtisuhde), kuivumis- ja kovettumisolosuhteet sekä esim. rappauslaastikerroksen paksuus.

Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi esim. hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Poista aikaisemmin maalatulta pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset maalikerrokset. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Poista myös heikosti kiinni oleva, hauras rappaus tai betoni. Avaa mahdolliset halkeamat piikkaamalla tai kulmahiomakoneella tms. Puhdista esiin tulleet teräkset ruosteesta ja tee suojamaalaus.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Paikkaukset
Paikkaa avatut halkeamat yms. ympäröivän pinnan tasoon betonipinnoilla Finnseco-korjauslaasteilla ja rappauspinnoilla kalkkisementtilaasteilla.
Maalaus
Kivisil-julkisivumaalia suositellaan käytettäväksi joko kahden tai kolmen kerran käsittelynä:

a) Kahden kerran käsittely
Pohjamaalaa pinnat Tikkurilan Pohjustegeelin ja Kivisil-julkisivumaalin seoksella, jonka seossuhde on 1 litran astia Pohjustegeeliä 10 litran astiaan Kivisil-julkisivumaalia. Sekoita Pohjustegeeli ja Kivisil-julkisivumaali hyvin keskenään (n. 5 minuuttia koneellisesti) ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa seosta vedellä korkeintaan 5 % (huuhtele Pohjustegeelin astia ohennukseen käytettävällä vedellä). Käytä valmis seos 24 tunnin kuluessa Pintamaalaa kertaalleen aikaisintaan 12 tunnin kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla Kivisil-julkisivumaalilla ilman Pohjustegeeli-lisäystä.

b) Kolmen kerran käsittely
Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Tikkurilan Silikonipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Silikonipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Silikonipohjustetta 19 osaan vettä). Jos Silikonipohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös rappausalustaa lujittava vaikutus.
Maalaa kahteen kertaan Kivisil-julkisivumaalilla. Maalauksen voit tehdä, kun pohjustus on imeytynyt alustaan (pinta ei kiillä). Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Ensimmäistä käsittelykertaa varten voit ohentaa Kivisil-julkisivumaalia vedellä korkeintaan 5-10 %.

Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä antaa parhaimman vedenhylkivyysominaisuuden ja suojan esim. betoniraudoitteiden korroosiota vastaan. Mikäli vanha maalipinta on liituava, suositellaan tässäkin tapauksessa huolellisen esikäsittelyn jälkeen kolmen kerran käsittely-yhdistelmää.

HUOMIOITAVAA:
Sekoita Kivisil-julkisivumaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Suojaa ikkunat ennen pohjustusta ja maalausta. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi pois ikkunoista.
Levitä maali keskeytyksettä työsaumojen välttämiseksi.
Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut Kivisil-julkisivumaalilla maalattu pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.
Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Kivisil-julkisivumaalilla maalattu pinta huoltomaalataan Kivisil-julkisivumaalilla tai Finngard Silikonihartsimaalilla, katso kohdat Esikäsittely ja Maalauskäsittely.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) 40 g/l(2010)
Kivisil sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: 4,5-dikloro-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna221211 / klu221211 / 353

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!