TUOTESELOSTE
8.10.2018
(entinen pvm. 1.2.2016)
 

Kilpi Katonpuhdistaja - (ent. Kilpi Sammaleenpoistaja)

TYYPPI
Kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä sisältävä kattopintojen biohajoava puhdistusaine.
SOVELTUVUUS
Kattopinnoilla esiintyvän kasvuston (esim. levä) ja muiden epäpuhtauksien poistamiseen. Soveltuu myös aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun. Voidaan käyttää esikäsittelynä ennen maalausta.
KÄYTTÖKOHTEET
Betonitiili-, huopa- ja peltikatot.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
4-7 m2/l valmista käyttöliuosta.
Pakkaukset
5 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Runsaalle kasvustolle: 1 osa puhdistusainetta, 2 osaa vettä
Huoltokäsittelyyn ja vähäiselle kasvustolle: 1 osa puhdistusainetta, 4 osaa vettä.
Työtapa
Ruiskutus (matalapaineruisku), sively.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat sekä helposti irtoavat kasvustot esim. harjaamalla. Suojaa kasvit mahdollisilta roiskeilta.
Käsittely

Kun pintaa ei ole tarkoitus maalata:

Levitä laimennettu Kilpi Katonpuhdistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Puhdistusainetta ei huuhdella pois, vaan se jätetään vaikuttamaan katolle. Katto puhdistuu vähitellen säärasituksen vaikutuksesta.

Kun pinta maalataan:

Levitä laimennettu Kilpi Katonpuhdistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Tuote jätetään vaikuttamaan katolle muutamaksi päiväksi, mielellään jopa viikoksi. Vaikutusajan pidentäminen tehostaa puhdistumista.

Käsittely voidaan tarvittaessa uusia paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Katto pestään puhtaaksi painepesurilla ja annetaan kuivua ennen maalausta. Vältä pesun aikana alustan ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella.

HUOMIOITAVAA!

Katon puhdistuminen voi viedä useita kuukausia.

Kattopinnan tulee olla kuiva, jotta käsittelyaine imeytyy ja pääsee vaikuttamaan.

Käsittelyä aurinkoisella säällä tulee välttää, ettei vaikuttava aine pääse haihtumaan liian aikaisin.

Vältä aineen joutumista maaperään ja vesistöön käytön aikana.

Vältä käsittelemästä, mikäli sateen riski on suuri. Kilpi Katonpuhdistajan täytyy saada vaikuttaa 24 h ennen sateen tuloa.

Ensimmäisten sateiden jälkeen katolta valuvaa sadevettä ei suositella käytettäväksi kastelu- tai pesuvetenä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
GHS09
GHS09
Sisältää: alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridia. Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä suojäkäsineitä ja silmän/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % bentsalkoniumkloridia. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
9+N (> 5 l).
sna071215 / lehte081018 / kmm221215