Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Kilpi Huopakattomaali

Erikoishuoltomaali huopakatteille

Kilpi Huopakattomaali on täyshimmeä, vesiohenteinen huoltomaali, joka säilyttää joustavuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa. Tuote on sävytettävissä laajasti kaikkiin C-perusmaalista saataviin tummin ulkomaaliväreihin.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkokattoonTuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m2/l

Pitkän tuotekehityksen tulos

Tuotteen kehitystyössä on hyödynnetty vuosien kokemus huopakatteiden käsittelystä Kilpi kattopinnoitteella. Erityisesti ruiskutus- ja työstöominaisuuksiin on kiinnitetty huomiota.

Ei hetkahda säätilavaihteluista

Maali säilyttää joustavuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa.

TUOTESELOSTE
27.1.2015
 

Kilpi Huopakattomaali

TYYPPI
Vesiohenteinen akrylaattimaali huopakatteiden huoltomaalaukseen. Maali säilyttää joustavuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa.
SOVELTUVUUS
Bitumikatteet.
KÄYTTÖKOHTEET
Bitumikatteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
416 Dispersiomaalit RL 11...13
Perusmaalit
C
Värisävyt
Peltikattomaalit-, Facade- ja Puutalot -värikartan C-perusmaalista saatavat värit.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
4-8 m2/l yhteen kertaan levitettynä.
Pakkaukset
2,7 l ja 9 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively, harjalevitys, telaus tai ruiskutus.

Suurpaineruiskutus
- suutin 0,018" - 0,023".
- ohennemäärä 0-10 til. %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 1-2h. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuuli vaikuttavat voimakkaasti kuivumisaikaan.
Säänkestävyys
Hyvä, myös teollisuus- ja meri-ilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 40 %
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa. Maalaa ennen iltakasteen laskeutumista, sillä kosteus aiheuttaa tuoreen maalipinnan himmenemistä ja kuivumisen hidastumista. Älä maalaa, jos sateen riski on suuri tai jos maalattava pinta on liian kuuma (>40°C).
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä, sammaleesta ja jäkälästä. Pese pinnat kevyesti vedellä painepesuria käyttäen. Pesutehoa voidaan parantaa käyttämällä Homeenpoistoa.

Korjaa ja tiivistä bitumikatteessa olevat vauriot tarkoitukseen sopivalla bitumikitillä.

(Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.)
Maalaus

Sekoita Kilpi Huopakattomaali ennen käyttöä. Maalaa kahteen kertaan. Mikäli levität tuotteen telalla tai ruiskulla, viimeistele ensimmäinen maalauskerta siveltimellä tai maalausharjalla. Ohenna pohjamaalausta varten n. 15 % vedellä. Tee pintamaalaus ohentamattomalla Kilpi Huopakattomaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
2 viikon kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa varovasti vesihuuhtelulla ilman pesuainetta.
Huoltokäsittely
Kilpi Huopakattomaalilla maalattu pinta huoltomaalataan Kilpi Huopakattomaali.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 140g/l(2010)
Kilpi Huopakattomaali sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
ei luokiteltu
jar151014 / lehte151014 / akk281114 / 49V

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!