TUOTESELOSTE
5.9.2017
 

Kellarimaali

TYYPPI
Erinomaisesti vesihöyryä läpäisevä silikaattimaali. Vesiohenteinen.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkki- ja kalkkisementtirappaus sekä kalkkihiekkatiilipinnat sisätiloissa
KÄYTTÖKOHTEET
Kellareiden, autotallien, kylmien varastojen sisäseinä- ja kattopinnat

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
414 Silikaattimaalit RL 11...13
Värisävyt
Taitettu valkoinen. TIKV
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 3-5 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä.
Pakkaukset
10 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Maaliharja tai tela.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sd,H2O < 0,14 m.
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 ºC. Huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa kirjavuuden välttämiseksi.
Esikäsittely
Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Uuden tasoite- tai rappauspinnan tulee olla kuiva ja kovettunut ennen maalauskäsittelyä.
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista. Puhdista tarvittaessa Tikkurilan Seinäpesulla. Poista pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset (esim. kalkkimaali) maalikerrokset. Hio hyvin alustassa kiinni olevat maalipinnat himmeiksi.
Maalaus

Tee pohjamaalaus yhteen kertaan Kellarimaalilla. Tuotetta voi ohentaa tarvittaessa vedellä enintään 10%. Pintamaalaa pohjamaalauksen sitouduttua vähintään 12 h.

HUOMIOITAVAA:
Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat maalaustyön ajaksi. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä.

Maalattavan alustan erilainen huokosrakenne sekä kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana voivat aiheuttaa värin kirjavuutta.


Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa näkyviä jälkiä. Tämä on himmeille maaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan puhdistaa kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä tarvittaessa aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä.
Huoltokäsittely
Kellarimaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä maalilla kts. kohta Esikäsittely
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/a) 30 g/l(2010)
Kellarimaali sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Syövyttävä
Syövyttävä
Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu