TUOTESELOSTE
5.11.2015
(entinen pvm. 19.1.2012)
 

Kattomusta

TYYPPI
Musta, täyshimmeä kattomaali.
SOVELTUVUUS
Betoni-, rappaus-, tasoite- ja puukuitulevypintojen maalaukseen käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Tarkoitettu lähinnä sisäpuolisten ritiläkattojen taustamaalaukseen. Tarttuu hyvin myös sinkkipinnoille.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01
Maalaustarvikeryhmä 2001
30 Vesiohenteiset dispersiomaalit RL 1 (RT-luokitus)
Värisävyt
Musta.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
Tasoite- ja puukuitulevypinnoille 7-9 m2/l. Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m2/l.
Pakkaukset
10 l, 20 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus, sively tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023"
-ohennemäärä 0-10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 1-2 tuntia.
Lämmönkestävyys
85ºC, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n.33 %.
Tiheys
1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset Presto tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Maalaus
Sekoita Kattomusta huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Pinnat puhdistetaan kuivapuhdistuksena käyttäen imuria pehmeää harjaa tai pölypyyhettä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/a) max. 30 g/l (2010).
Kattomusta sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
garta200215 / akk200115 / pih301214 / 0065090