Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Jehu

Ensiluokkainen maalausjälki pohjamaalilla

Jehu-pohjamaali on tiivistävä alkydipohjamaali sisätiloihin. Se soveltuu pohja-, hionta- ja välimaaliksi puu-, puukuitulevy- ja pahvipinnoille. Tyypilisiä maalauskohteita ovat ovet, ikkunat ja kalusteet.


KiiltäväMatta
Tuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
15
m2/l

Tiukka tartunta

Jehu tarttuu tiukasti ja tasaa alustan imevyyttä muodostaen hyvän pohjan pintamaalille.

Helppo työstää

Jehu on helppo levittää. Työtavaksi käy sively tai telaus.

Valkoisena tai sävytettynä

Jehu-pohjamaalia saa niin valkoisena kuin sävytettynä Symphony 2436 -värikartan mukaan.


TUOTESELOSTE
12.7.2016
(entinen pvm. 7.3.2012)
 

Jehu pohjamaali

TYYPPI
Tiivistävä alkydipohjamaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu pohja-, hionta- ja välimaaliksi puu-, puukuitulevy- ja pahvipinnoille sisällä.
KÄYTTÖKOHTEET
Ovet, ikkunat, kalusteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
15
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
221 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05 (RT-luokitus)
223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05
Maalaustarvikeryhmä 2001
12.9 Muut alkydipohjamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit
AP
Värisävyt
Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony 2436 värikartan mukaan. Sävytykseen käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.

AP perusmaalia voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytettynä.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-12 m2/l riippuen alustan imevyydestä ja levitysmenetelmästä.
Pakkaukset
Valkoinen 1/3 l
Perusmaali AP 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Ohenne
Alkydiohenne 2010
Työtapa

Sively tai telaus.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva tunnin kuluttua. Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus
60 %.
Tiheys
1,6 kg/l valkoinen, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta liasta ja pölystä. Käsittele oksakohdat Oksalakalla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Kalustekitillä tai Lakkakitillä. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.

Maalaus
Sekoita maali hyvin ja ohenna puupintojen pohjamaalauksessa n. 5 % Alkydiohenteella 2010. Väli- ja hiontamaalausta varten ei Jehua yleensä tarvitse ohentaa. Levitä siveltimellä tai telalla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta:

Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

EU VOC -raja-arvo
(cat A/g) 350g/l(2010)
Jehu sisältää VOC max. 350 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini). SYTTYVÄÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää metyylietyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III. Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
tip211211 / ome020609 / mkv09092015 / 200-

Värit

Symphony 2436 -värikartta

Tikkurila Symphony on markkinoiden laajin ja nykyaikaisin värijärjestelmä. Symphony on räätälöity maalimateriaalin ehdoilla. Käyttäessäsi Symphony-värijärjestelmän värejä voit luottaa siihen, että maalattu kohde on tarkalleen värisuunnitelmasi mukainen.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!