TUOTESELOSTE
11.1.2012
(entinen pvm. 28.11.2011)
 

Isännän kalkkimaali

TYYPPI
Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali.
SOVELTUVUUS
Kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille alustoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalkki- ja kalkkisementtirapatut ulkoseinät, rapatut sisäseinät, uunit, kellarit sekä karjasuojat yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
411 Kalkkimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
60 Kalkkimaalit RL 4...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen, ei sävytettävissä.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus

3-5m2/litra/käsittely (Isännän kalkkimaalin ja veden seosta).

 

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus.

Pakkaukset
10 litraa
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä suhteessa 10 litraa Isännän kalkkimaalia ja 10 litraa vettä.
Työtapa
Kalkkiharja tai kalkkisivellin.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1–2 tuntia. Päällemaalattavissa vasta edellisen kerroksen sitou­duttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä. Kts. käyttöohje.
Säänkestävyys
Hyvä.
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 ºC. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä. Ilman, maalin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Huolehdi riittävästä maalatun pinnan esi- ja jälkikostutuksesta erityisesti lämpimällä ja tuulisella säällä. Älä tee kalkkimaalausta sateella, sateen edellä eikä suorassa auringonpaisteessa. Sisämaalauksessa suositellaan huoneen lämpötilan laskua alle +20 °C:een.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja puhdas myös orgaanisista maaleista. Voimakkaasti sementtipitoiset laastit eivät sovellu kalkkimaalin alustaksi. Poista irtonainen ja alustassaan huonosti kiinni oleva kalkkimaali teräsharjauksella (harjakset oltava ruostumattomasta teräksestä tai messingistä) tai korkeapainepesulla niin, ettei ehjä alusta vaurioidu.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti työn ajaksi.
Paikkaukset
Tee mahdolliset rappauspaikkaukset ympäröivän rappauksen koostumusta vastaavalla laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen. Voimakkaasti sementtipitoiset laastit eivät sovellu kalkkimaalin alustaksi.
Pintakäsittely
Sekoita ennen käyttöä suhteessa 10 litraa Isännän kalkkimaalia ja 10 litraa puhdasta vettä. Säilytä sekoitussuhde samana koko työn ajan. Sekoita kalkkimaalia astiassaan työn aikana riittävän usein, ettei maalin kiintoaines painu astian pohjalle.

Kostuta alusta puhtaalla vedellä ennen Isännän kalkkimaalin levittämistä. Alustan pitää olla tasaisen kostea, mutta kuitenkin imevä.

Levitä Isännän kalkkimaali kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimellä. Maalaa aiemmin maalaamaton pinta 2 kertaa. Maalaa aiemmin kalkkimaalilla käsitelty pinta 1-2 kertaa. Seuraavan maalauksen voit tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä. Kostuta alusta tasaisesti ennen ja jälkeen jokaisen käsittelykerran.

HUOMIOITAVAA
Kalkkimaalauksen lopputulokseen vaikuttavat alustan kosteus ja huokoisuus.
Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyvät käsityön ja mahdollisen mekaanisen rasituksen jälki, mikä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen joko puhtaalla vedellä tai laimealla etikka-vesiliuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut Isännän kalkkimaalilla maalattu pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Pintaan jää pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan.

Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Isännän kalkkimaalilla maalatut pinnat huoltomaalataan Isännän kalkkimaalilla tai Holvi kalkkimaalilla, kts kohdat Esikäsittely ja Maalauskäsittely.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/a) 30 g/l(2010)
Isännän kalkkimaali sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Syövyttävä
Syövyttävä
Sisältää: Kalsiumhydroksidia. VOIMAKKAASTI SYÖVYTTÄVÄÄ. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna090811 / klu0908 / niear281111