TUOTESELOSTE
30.12.2019
(entinen pvm. 12.3.2019)
 

Intact 40 puolikiiltävä

TYYPPI
Sileän ja kovan pinnan jättävä, nopeasti kuivuva, kestävä kalustemaali.
SOVELTUVUUS
Sisämaalaukseen puu- ja metallipinnoille. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Ovet, listat, ikkunanpuitteet, kalusteet, kaiteet ja pylväät ymv. kuivissa ja kosteudelle alttiissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolikiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04 (RT-luokitus)
322 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 05
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan Symphony 2436-värikartta.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
8-10 m2/l.
Pakkaukset
2,7 l, 9l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively, telaus, ruiskutus

Ruiskutus:

- Sivuilmaruiskutus: ruiskutuspaine 2-4 bar, suutin 1,6-2,5 mm ohennus 0-10 til.-%

- Suurpaineruiskutus: suutinpaine 140-160 bar, suutin 0,009"-0,013", ohennus 2-5 til.-%

- Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus: suutinpaine 80-120 bar, hajoitus 1-2 bar, suutin 0,009"-0,013", ohennus 0-5 til.%


Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 2 h, päällemaalattavissa 4 tunnin kuluttua. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa n. 7 päivässä.
Märkähankauskestävyys
SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.
Kemikaalienkestävyys
Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita kuten esim. lakkabensiiniä.
Valonkestävyys
Ei kellastu.
Kiinteäainetilavuus
n. 40 %.
Tiheys
1,2 kg/l valkoisena, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
MED-Sertifikaatti

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 60 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat huolellisesti liasta ja pölystä parhaan mahdollisen tarttuvuuden varmistamiseksi. Pohjamaalaa uudet puu- ja puukuitulevypinnat, metallipinnat ja erityistä tartuntaa vaativat pinnat Intact Primerilla. Imevälle eli huokoiselle alustalle suositetaan ensin pohjamaalausta 5-10 % ohennetulla Intact Primerillä ja välihiontaa. Tämän jälkeen pinta maalataan ohentamattomalla pohjamaalilla. Kellastuneet ja oksaiset puupinnat pohjamaalataan Multistop-eristyspohjmaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese aikaisemmin maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista heikosti kiinni oleva maali kaavinraudalla. Hio kovat, kiiltävät ja tehdasmaalatut maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Pikasilotteella ja hio kitatut kohdat. Pohjamaalaa kitatut kohdat ja tarvittaessa koko pinta Intact Primer -pohjamaalilla.
Maalaus
Sekoita maali huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä. Levitä siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin ruiskulla tai telalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä. Parhaiten maalaukseen soveltuvat keinokuitusiveltimet, joiden harjasten päät ovat monihaaraiset.
Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä. Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta:
Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.
Huoltokäsittely
Mikäli aikaisempi maalaus on tehty samalla pintamaalilla, voidaan huoltomaalaus tehdä suoraan sen päälle ilman pohjamaalia. Katso kohta Esikäsittely.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130g/l(2010)
Intact 40 sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu