TUOTESELOSTE
11.7.2012
(entinen pvm. 22.6.2009)
 

Hydrosolipohjuste

TYYPPI
Vesiohenteinen, nanokokoluokan akrylaattihydrosoliin perustuva pohjusteaine.
SOVELTUVUUS
Käsittelemättömien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustamiseen. Tikkurilan Hydrosolipohjuste tunkeutuu hyvin alustan huokosiin, tasaa alustan imukykyä, lujittaa alustaa sekä parantaa pintamaalin tarttuvuutta.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike- ja varastotilojen kiviainespinnat sisällä ja ulkona.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
113 Akrylaattipohjusteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.9 Muut esikäsittelyaineet (RT-luokitus)
Riittoisuus
4-8 m2/l. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus ja huokoisuus sekä aikaisempi pintakäsittely.
Pakkaukset
10 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Suositeltavin työtapa on levitys matalapaineruiskulla (reppuruisku). Lisäksi sively, telaus ja harjalevitys.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 1 tunti. Jatkokäsiteltävissä seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus
n. 10 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Pohjustustyön ja pohjusteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pohjusteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Betonipinnat suositellaan käsiteltäväksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan. Uuden rappauspinnan tulee olla kuiva ja kovettunut ennen maalauskäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. käytetyn rappauslaastin koostumus (esim. kalkki-sementtisuhde), kuivumis- ja kovettumisolosuhteet sekä rappauslaastikerroksen paksuus.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi esim. hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli alustasta tulee suoloja, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Poista aikaisemmin maalatulta pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset (esim. kalkkimaali) maalikerrokset. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Poista myös heikosti kiinni olevat, hauraat rappaus- tai betonipinnat. Avaa betonirakenteissa betoniterästen kohdalla mahdollisesti olevat halkeamat piikkaamalla tai kulmahiomakoneella ja laikalla tms. Puhdista teräs ruosteesta ja jatka käsittelyä Finnseco-korjauslaasteilla.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Pohjustus
Sekoita pohjuste huolellisesti ennen käyttöä.

Levitä Hydrosolipohjuste ohentamattomana tai Siporex-pinnoille vedellä ohennettuna (max. 1:1). Pohjusteen määrä on sopiva, kun se on imeytynyt alustan huokosiin ja pinnalle ei jää kiiltävää, lakkamaista kalvoa. Pohjustettu pinta voidaan käsitellä seuraavana päivänä.
Asennus

Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR - ei luokiteltu
sna280212 / klu280212 / ome281009 / 0066301