Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Homeenpoistotabletti

Hometta vastaan kätevästi tabletilla

Tikkurilan Homeenpoistotabletti on veteen liukeneva pesuainetiiviste. Liuos poistaa tehokkaasti homeen ja levän puu- ja kiviainespinnoilta  ennen maalausta tai kuullotusta. Tablettien pesuteho säilyy vuosia.


Tuote on vesiohenteinenTyöväline: ruisku

Kevyt ja kätevä annostella

Homeenpoistotabletit on helppo liuottaa veteen ja saat käyttöösi juuri tarvitsemasi määrän pesuliuosta. Loput tabletit säilyvät hyvin kuivassa tilassa seuraavaan käyttökertaan.

1-2 tablettia litraan vettä

Tehokkaaseen homeen ja levän poistoon ennen maalausta tai kuullotusta.  Pesuliuos sopii maalatuille ja maalaamattomille puu-, rappaus-, ja betonipinnoille sekä betonitiili- ja kuitusementtikatoille.

Helppo levittää

Homeenpoistoliuos on helppo ruiskuttaa pintaan ruiskulla. Harjaus tehostaa pesua. Koska liuos vaalentaa pintaa, pystypinnoille liuos kannattaa levittää alhaalta ylös ja huuhdella ylhäältä alas. Pintakäsittele pesty pinta mahdollisimman pian.


TUOTESELOSTE
7.7.2016
(entinen pvm. 27.1.2014)
 

Homeenpoistotabletti

TYYPPI
Veteen liuotettava tabletti.
SOVELTUVUUS

Homeenpoistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus-, ja betonipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta, sekä betonitiili- ja kuitusementtikatoilta ennen huoltomaalausta.

KÄYTTÖKOHTEET
Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku
Maalaustuoteryhmä 2012
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus)
014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
01 Pesuaineet (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 6.
Riittoisuus
Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.
Pakkaukset
12 ja 30 tablettia.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruisku, sieni tai harja.
Tiheys
Keskimäärin 17.36 grammaa/tabletti
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin.

KÄYTTÖOHJEET
Suojaus
Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on valkaisevaa.
Pintojen puhdistus

Liuota 1-2 tablettia/litra vettä riippuen pinnan likaisuudesta. Levitä liuos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin puutarharuiskulla tai kastelukannulla. Näin vältyt raidoilta, joita voi esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa tarvittaessa vaikuttaa 15 minuuttia, älä päästä kuivumaan. Käytä harjaa tehostamaan puhdistusta. Huuhdo pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim. ruiskulla.

Käytä vain se määrä tabletteja, joita kerralla tarvitset. Älä säilytä ylijäävää liuosta.
Jälkikäsittely
Pohjusta maalaamaton puupinta heti pinnan kuivuttua Valtti-Pohjusteella tai Valtti Akvabasella ennen pintakäsittelyä. Huoltomaalaa aiemmin maalattu pinta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: Trokloseeninatriumia. Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Sisältää ≥ 30 % desinfiontiaineita. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tuotetta ei saa sekoittaa muiden pesuaineiden kanssa. Homeenpoistotabletteja sellaisenaan ja laimentamatonta pesuliuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tabletit ja laimentamaton nestemäinen pesuliuosjäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
vta300913 / hsa03082015 / akk091213