Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Homeenpoisto

Desinfioi ja valkaisee

Tikkurilan Homeenpoisto on hyytelömäinen hypokloriittiliuos maalattavien pintojen pesuun ja desinfiointiin. Tuote valkaisee aiempaa pintaa.


Tuote on vesiohenteinenTyöväline: ruisku

Pinnat puhtaiksi ennen maalausta

Puhtaat ja homeettomat pinnat ovat lähtökohta onnistuneelle maalausurakalle. Pinnalle jääneet epäpuhtaudet heikentävät uuden maalin tartuntaa ja edesauttavat mm. homesienien kasvua.

Riittoisa pesuaine

Homeenpoisto on 1:3 veteen sekoitettava tiiviste. Sekoitussuhteen ansiosta pesuaine on riittoisaa. Pinnat pestään valmiilla liuoksella ja huuhdellaan huolella.

Helppo levittää pintaan

Homeenpoistolious on helppo harjata pystypintaankin. Mekaaninen Homeenpoiston harjaus pintaan tehostaa pesua.


TUOTESELOSTE
7.7.2016
(entinen pvm. 30.1.2012)
 

Homeenpoisto

TYYPPI
Hyytelömäinen hypokloriittiliuos.
SOVELTUVUUS
Homeenpoistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus-, ja betonipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta, sekä betonitiili- ja kuitusementtikatoilta ennen huoltomaalausta.
KÄYTTÖKOHTEET
Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku
Maalaustuoteryhmä 2012
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus)
014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
01.5 Homeenpoistoaineet (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 12.
Riittoisuus
Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.
Pakkaukset
1 l ja 5 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruisku, sieni tai harja.
Tiheys
n. 1,1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Suojaus
Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on valkaisevaa.
Pintojen puhdistus
Laimenna Tikkurilan Homeenpoistoa vedellä suhteessa 1:3. Levitä seos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin sienellä, pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla. Näin vältyt raidoilta, joita voi esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa vaikuttaa n. 1/2 tuntia. Voit antaa liuoksen vaikuttaa pidempään mikäli alusta on vaikeasti homehtunut. Käytä tarvittaessa harjaa. Huuhdo pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim. ruiskulla.
Jälkikäsittely
Pohjusta maalaamaton puupinta heti pinnan kuivuttua Valtti-Pohjusteella ennen pintakäsittelyä. Huoltomaalaa aiemmin maalattu pinta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
GHS09
GHS09
Sisältää: Natriumhypokloriittia, natriumhydroksidia, kaliumsilikaattia ja N,N-dimetyylitetradekyyliamiini N-oksidia. Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita ja < 5 % klooripohjaisia valkaisuaineita. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tuotetta ei saa sekoittaa muiden pesuaineiden kanssa. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR -
ivk12092012 / hsa03082015 / akk030114 / 0061905