TUOTESELOSTE
11.1.2012
(entinen pvm. 15.10.2009)
 

Holvi-kalkkimaali

TYYPPI
Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali.
SOVELTUVUUS
Kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille alustoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalkki- ja kalkkisementtirapatut julkisivut ja sisäseinät, kellarit yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
0,8
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
411 Kalkkimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
60 Kalkkimaalit RL 4...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
HAP
Värisävyt
Tikkurilan Kivitalot-värikartan vaaleat värit.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
0,5 - 0,8 kg ohentamatonta Holvi-kalkkimaalia/m2 (valmis pinta eli 2-3 kerran käsittely). Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus.
Pakkaukset
12,5 kg ja 25 kg.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä:
Holvi-kalkkimaali suhteessa veteen:
12,5 kg : 8 l
25 kg : 16 l
Työtapa
Kalkkiharja tai kalkkisivellin.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1-2 tuntia. Päällemaalattavissa vasta edellisen kerroksen sitou­duttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä. Kts. käyttöohje.
Säänkestävyys
Hyvä.
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 ºC. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä. Ilman, maalin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Huolehdi riittävästä maalatun pinnan esi- ja jälkikostutuksesta erityisesti lämpimällä ja tuulisella säällä. Älä tee Holvi-kalkkimaalausta sateella, sateen edellä eikä suorassa auringonpaisteessa. Sisämaalauksessa suositellaan huoneen lämpötilan laskua alle +20 ºC:een.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja puhdas myös orgaanisista maaleista. Sementtivahvat laastit eivät sovellu kalkkimaalin alustaksi. Poista irtonainen ja alustassaan huonosti kiinni oleva kalkkimaali teräsharjauksella (harjakset oltava pehmeitä ruostumattomasta teräksestä tai messingistä) tai korkeapainepesulla niin, ettei ehjä alusta vaurioidu. Tee mahdolliset rappauspaikkaukset ympäröivän rappauksen koostumusta vastaavalla laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti työn ajaksi.
Maalaus
Sekoita työmaalla Holvi-kalkkimaaliin aina puhdasta vettä seuraavasti:
- 12,5 kg Holvi-kalkkimaalia ja 8 l vettä
- 25 kg Holvi-kalkkimaalia ja 16 l vettä
Älä käytä Holvi-kalkkimaalia ohentamattomana! Säilytä sekoitussuhde samana koko työn ajan värierojen välttämiseksi. Sekoita kalkkimaalia astiassaan työn aikana riittävän usein painavamman kiviaineksen muutoin painuessa astian pohjaan.

Kostuta alusta aina huolellisesti puhtaalla vedellä ennen Holvi-kalkkimaalin levittämistä. Alustan pitää olla tasaisen kostea, mutta kuitenkin imevä.
Levitä Holvi-kalkkimaali kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimellä. Maalaa 2-3 kertaan. Seuraavan maalauksen voit tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä. Kostuta alustaa huolellisesti ja tasaisesti ennen ja jälkeen jokaisen käsittelykerran. Kostuta pinta myös viimeisen käsittelykerran jälkeen.
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää, mikäli joudut käyttämään eri valmistuseriä. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.
Maalaa aina keskeytyksettä yhtenäinen alue ja lopeta maalaus rakennuksen kulmiin, parvekelinjoihin tai vastaaviin kohtiin.

Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi vältä jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia. Paras työtapa työrajojen häivyttämiseen on kevyt töpötys.

Holvi-kalkkimaalin väriin vaikuttavat alustan kosteus ja huokoisuus. Jälkikostutus tummentaa väriä.
Mekaaninen rasitus aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki, mikä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa.

Huoltomaalaus:
Pese pinnat ennen huoltomaalausta varovasti painepesemällä ilman pesuainetta. Holvi-kalkkimaalilla maalatut pinnat voidaan huoltomaalata Holvi-kalkkimaalilla tai Finngard Kalkkimaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen joko puhtaalla vedellä tai laimealla etikka-vesiliuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut Holvi-kalkkimaalilla maalattu pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Pintaan jää pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan.
Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Huoltomaalaus:
Pese pinnat ennen huoltomaalausta varovasti painepesemällä ilman pesuainetta. Holvi-kalkkimaalilla maalatut pinnat voidaan huoltomaalata Holvi-kalkkimaalilla tai Finngard kalkkimaalilla.
EU VOC -raja-arvo
Cat A/a) 30 g/l(2010)
Holvi sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Syövyttävä
Syövyttävä
Sisältää: Kalsiumhydroksidia. VOIMAKKAASTI SYÖVYTTÄVÄÄ. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna241111 / klu241111 / 354 6510