TUOTESELOSTE
8.9.2017
 

Hole-in-1 - UUTUUS

TYYPPI
Erikoiskevyt paikkauskitti koloihin, halkeamiin ja kuoppiin seinä- ja kattopinnoilla. Mahdollistaa jopa yhden kerran täytön. Käytännössä lähes kutistumaton, <5%.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kevytbetoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille, yleisimmille rakennuslevyille sekä aiemmin maalatuille pinnoille. Helppo hiottavuus ja päällemaalattavissa normaaleilla seinä- ja kattomaaleilla. Täyttökyky ilman halkeilua jopa 50 mm. Syvät ja leveät paikkaukset mieluimmin kahdella täyttökerralla.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Värisävyt
Valkoinen.
Pakkaukset
250 ml tuubi, 500 ml purkki
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys lastalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Toinen kittaus tai päällemaalaus voidaan suorittaa paikkauskitin pintakuivuttua 0,5-24 tunnin kuluttua. Läpikuivuminen syvissä täytöissä vie muutaman päivän, riippuen kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.

 

Täyttökyky
Max 50 mm
Partikkelikoko/raekoko
Max 0.10 mm
Lämmönkestävyys
75°C
Kiinteäainetilavuus
55 %.
Tiheys
0,55 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.Säilytetään kuivassa +5°C - +20°C.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan +10 - + 35°C ja ilman suhteellisen kosteuden 20 - 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Hyvin huokoiset ja ”hiekkaiset” pinnat kuten kipsivahva pulveritasoite tulee pohjamaalata alustaa vahvistavalla pohjamaalilla ennen tasoitusta.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista pinnat Seinäpesu pesuaineella ja pyyhi pinnat huolellisesti. Poista irtautuva maali ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.
Siloitus

Täytä reijät ja kolot ääriään myöten Hole-in-1 paikkauskitillä. Poista ylimääräinen kitti kevyesti lastalla. Anna kuivua. Hio pintakuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly. Levitä toisen kerran, jos tarve vaatii. Täytä syvät ja leveät paikkaukset mieluimmin kahdella täyttökerralla.


Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuote ei ole luokiteltu. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia (BIT) sekä 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu