TUOTESELOSTE
8.9.2017
 

Helmi Patterimaali - UUTUUS

TYYPPI
Kellastumaton, lämpöä kestävä akrylaattimaali.
SOVELTUVUUS

Sisämaalaukseen metallipinnoille. Sopii vesikiertoisille pattereille. Ei suositella sähköpatterien maalaamiseen. Soveltuu myös aikaisemmin pulveri- ja alkydimaalilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen.

.
KÄYTTÖKOHTEET
Lämpöpatterit ja putkistot, pönttöuunit ym.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolihimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04
Värisävyt
Valkoinen 595L.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
8-10 m2/l.
Pakkaukset
1/3 l ja 1l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively keinokuitusiveltimellä, telaus


Ruiskutus:
- Sivuilmaruiskutus: ruiskutuspaine 3-4 bar, suutin 1,4-1,8 mm ohennus 20-40 til.-%
- Suurpaineruiskutus: suutinpaine 140-160 bar, suutin 0,009"-0,013", ohennus 0-5 til.-%
- Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus: suutinpaine 80-120 bar, hajoitus 1-2 bar, suutin 0,009"-0,011", ohennus 0-5 til.%
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 1 tunnissa. Päällemaalattavissa 16 tunnin kuluttua. Käyttöönottokovuus saavutetaan 2-3 vuorokauden kuluttua.
Märkähankauskestävyys
SFS-EN 13300 luokka I , ISO 11998
Kemikaalienkestävyys
Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita kuten esim. lakkabensiiniä.
Valonkestävyys
Ei kellastu.
Lämmönkestävyys
85°C
Kiinteäainetilavuus
n. 40 %
Tiheys
1,2 kg/l valkoisena, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +8ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Patterien lämmitys on otettava pois päältä.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Pohjamaalaa paljaat metallipinnat Rostex Super Akva-ruosteenestopohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese aikaisemmin maalatut pinnat Tikkurilan Kalustepesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista heikosti kiinni oleva maali. Hio kovat, kiiltävät ja tehdasmaalatut maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly.
Maalaus


Sekoita maali huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä (max. 5%). Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Parhaiten maalaukseen soveltuvat patteritela tai keinokuitusiveltimet, joiden harjasten päät ovat monihaaraiset.

Huom. Maalattava pinta ei saa olla lämmin.

Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä. Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta:
Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130g/l(2010)
Helmi Patterimaali sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät, kuivat pakkaukset viedään kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu