TUOTESELOSTE
8.9.2017
 

Helmi Kalustekitti - UUTUUS

TYYPPI
Vesiohenteinen erikoiskitti kalusteille.
SOVELTUVUUS
Pienten kolojen kittaus ennen pintamaalausta. Soveltuu sekä uusille että aikaisemmin maalatuille pinnoille. Täyttökyky 3 mm.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalusteet, huonekalut, ovet, ikkunat ja muut puupinnat kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Värisävyt
Valkoinen.
Pakkaukset
200 ml
Ohenne
Vesi
Työtapa

Levitys lastalla.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Ohuen, 1 mm, kittauksen voi hioa n. 1 tunnin kuluttua. Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.


Täyttökyky
Max 3 mm
Kiinteäainetilavuus
74 %
Tiheys
1,7 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta
suojattuna.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Kitattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Levitä Presto Kalustekitti lastalla.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista ennen maalatut pinnat Kalustepesu pesuaineella. Pinnan kuivahdettua poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.
Siloitus
Levitä Helmi Kalustekitti kittauslastalla. Kittaa suurehkot syvennykset mieluiten kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly.
Päällemaalaus voidaan tehdä vesiohenteisella maalilla tai alkydimaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Puhdista työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuote ei ole luokiteltu. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu