TUOTESELOSTE
22.1.2018

Fontex AC 45

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Vesiohenteinen, yksikomponenttinen, puolihimmeä akryylipintamaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu betoni-, rappaus-, tasoite- ja tiilipinnoille. Hyvä kosteuden, pesun ja kulutuksen kestävyys, kestää esim. lakkabensiiniä ja talousspriitä.
KÄYTTÖKOHTEET
Esim. teollisuuslaitosten seinä- ja kattopinnat.

TEKNISET TIEDOT
Värisävyt
Sopimuksen mukaan.
Värikartat
TEMASPEED FONTE -sävytys.
Kiiltoryhmät
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

120 µm

10,0 m2/l

65 µm

180 µm

6,7 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Suurpaineruiskutus, telakonelevitys
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

40 min

20 min

10 min

Kosketuskuiva, kuluttua

4 h

2 h

25 min

Päällemaalattavissa, kuluttua

12 h

4 h

2 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
36 ± 2 % tilavuus-%. (ISO 3233)
47 ± 2 % paino-%.
Tiheys
1,2 kg / l
MED-Sertifikaatti

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Esikäsittely
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoitteella, esim. Presto LV:llä. Tasoitetut alueet hiotaan ja hiontapöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Pohjamaalatut pinnat:
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään soveltuvalla pesuaineella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoitteella, esim. Presto LV:llä. Tasoitetut alueet hiotaan ja hiontapöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.
Pohjamaalaus
Fontex AC 45 tai Luja Universal Primer.
Pintamaalaus
Fontex AC 45.
Maalaus

Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 0–5%. Suositeltava suuttimen koko 0,011"–0,015" ja suutinpaine 120–160 bar. Ruiskutuskulma valitaan käsiteltävän kohteen muodon mukaan.

Telakonelevitykseen tuotetta ohennetaan 0–5%.
Työvälineiden puhdistus
Vesi. Välineet on puhdistettava välittömästi käytön jälkeen ennen kuin maali ehtii kuivua.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 29 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 5 tilavuus-%) VOC-määrä on 27,6 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila OYJ:ltä. Vain ammattikäyttöön.
KäyttöturvallisuustiedoteTakaisin