TUOTESELOSTE
21.10.2016

Fontefloor EP Primer

 
Fontefloor EP Primer
TYYPPI
Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksipohjuste.
SOVELTUVUUS

Käytetään käsittelemättömien betonilattioiden pölynsidontaan ja pohjustamiseen. Toimii betonipinnan tiivistäjänä ja tartunnan varmistajana ennen Temafloor-sarjan epoksi- ja polyuretaanipinnoitteita ja massoja ja Fontefloor-maaleja. Soveltuu käytettäväksi kostean betonipinnan (betonin suhteellinen kosteus yli 97%) pohjustamiseen ennen Fontefloor EP 100 epoksimaalia. Voidaan käyttää betonin kolojen ja halkeamien paikkauksiin.

KÄYTTÖKOHTEET
Betonilattiat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
646 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03
Ominaisuudet
Hyvin vesihöyryä läpäisevä. Palokäyttäytyminen BFL-s1. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.
Värisävyt
Kellertävä.
Kiiltoryhmät
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin:

Pohjustus                             5–7 m2/l

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Maali 1,5 tilavuusosaa 008 4570
Kovete 1 tilavuusosa 008 4571
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 40 min sekoituksen jälkeen (ohennettu 50%).
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Pölykuiva 5 h kuluttua

Päällemaalattavissa 6 h kuluttua

Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaito.
Kiinteäainetilavuus
n. 66 tilavuus-%.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa,
4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Maalipesu-pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.
Pohjustus
Tee pohjustus käyttäen 30–50% ohennettua Fontefloor EP Primer pohjustetta. Kaada seos lattialle ja levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia valmiissa pinnassa.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Fontefloor EP Primerin ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa Fontefloor EP Primer-seosta ja 1–2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,1–0,6 mm. Hio tasoitetut kohdat tarvittaessa ennen pintamaalausta.

Huom! Betonilattia on aina pohjustettava ennen paikkauksia.
Pinnoitus

Seuraava käsittely suoritetaan aikaisintaan 6 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 2 vrk vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Kaada seos lattialle, levitä lastalla ja tasoita telalla.

Huom! Fontefloor EP Primer tarttuu myös märkään betoniin. Mikäli betonista nousee jatkuvasti kosteutta ja Fontefloor EP Primer –pinta käsitellään vesihöyryä läpäisemättömällä pinnoitteella tai massalla, se voi aiheuttaa ongelmia pohjamaalin ja pinnoitteen väliseen tartuntaan.
Komponenttien sekoittaminen
Pohjuste ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Lisää kovete maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 3 min. homogeenisen seoksen aikaansaamiseksi) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Välineet on pestävä välittömästi käytön jälkeen ennen kuin maali on ehtinyt kuivua.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP Primer: max. VOC < 140 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d ja 1f mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
14
TIK-8400-5014
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Hiilidioksidin läpäisevyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Iskunkestävyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka I, sD < 5 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Tartunta märkään betoniin
≥ 1,5 N/mm², ei näkyviä vaurioita


Takaisin