Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1
 

Fontefloor EP 100

Vesiohenteinen epoksimaali

Fontefloor EP 100 on vesiohenteinen, kaksikomponenttinen epoksimaali, jota käytetään uusien, vanhojen ja aikaisemmin maalattujen betonilattioiden ja seinien käsittelyyn.

Tuote soveltuu sisäseiniinTuote soveltuu sisälattiaanTuote on vesiohenteinen

Monikäyttöinen

Tuotetta suositellaan kohtalaisen mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisten teollisuus-, korjaamo-, varastotilojen sekä sairaaloiden ja lääketeollisuuden lattioiden maalaukseen.

Ympäristö- ja käyttäjäystävällinen

Maalipinta läpäisee vesihöyryä ja se on helppo pitää puhtaana. Ohessa havainnekuva maalausjärjestelmästä:

1. Pohjustus

2. Pintamaalaus


TUOTESELOSTE
21.10.2016

Fontefloor EP 100

 
Fontefloor EP 100
TYYPPI
Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksimaali.
SOVELTUVUUS

Uusien, vanhojen ja aikaisemmin maalattujen betonipintojen maalaukseen. Soveltuu myös betoniseinien maalaamiseen. Suositellaan kohtalaisen mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisten teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen yms. lattioiden maalaukseen. Fontefloor EP 100 kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

KÄYTTÖKOHTEET
Betonilattiat ja -seinät.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03
Ominaisuudet
Täyttää standardin ISO 8690:1988 (STUK-YTO-TR-210) mukaiset dekontaminaatiotestin vaatimukset (FRP < 15 000).
Värisävyt
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY -värikartat. AVATINT-sävytys.
Kiiltoryhmät
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus

Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin:

Pohjustus                             5–7 m2/l

Pintamaalaus                     7–10 m2/l

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Maali 3 tilavuusosaa 35V-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 4571
Työtapa
Levitys kumilastalla ja tasoitus telaamalla.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 50 min sekoituksen jälkeen.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Pölykuiva 6 h kuluttua

Päällemaalattavissa 16 h kuluttua

Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaito.
Kiinteäainetilavuus
n. 58 tilavuus-%.
Tiheys
1,3 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
Maali 35V-s. ja Kovete 008 4571

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

Huom! Epoksipinnoitteilla on luontainen taipumus liituuntumiseen ja haalistumiseen ulko-olosuhteissa.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Maalipesu-pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.
Pohjustus
Tee pohjustus käyttäen 25% ohennettua Fontefloor EP 100 epoksimaalia, Fontefloor EP Primer epoksipohjustetta tai Temafloor 220W epoksilakkaa. Kaada seos lattialle ja levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla.

Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia valmiissa pinnassa.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Fontefloor EP Primerin ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1–2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1–0,6 mm olevaa hiekkaa. Hio tasoitetut kohdat tarvittaessa ennen pinnoitusta.

Huom! Betonilattia on aina pohjustettava aina ennen paikkauksia.
Pintamaalaus

Lattiat:

Seuraava käsittely suoritetaan aikaisintaan 16 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 2 vrk vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Ohenna maalia vedellä 25%. Kaada seos lattialle, levitä lastalla ja tasoita telalla.

Kahteen kertaan levitettynä kokonaiskuivakalvopaksuuiden tulisi olla noin 100µm.

Huom! Älä kaavi astiaan jäävää seosta lattialle, vaan lisää se seuraavaan sekoitettavaan erään.

Seinät:
Seinien maalausta varten ohenna Fontefloor EP 100 epoksimaalia vedellä 5–10 tilavuus-%. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013"–0,017" ja suutinpaine 160–180 baria.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Lisää kovete maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 3 min. homogeenisen seoksen aikaansaamiseksi) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Välineet on pestävä välittömästi käytön jälkeen ennen kuin maali on ehtinyt kuivua.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP 100: max. VOC < 140 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d ja 1f mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
14
TIK-035V-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
< 3000 mg
Vaaralliset aineet
NPD
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
Luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka I, sD < 5 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1


Takaisin