TUOTESELOSTE
27.1.2017

Fontedur FL Matt

 
Fontedur FL Matt
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen polyuretaanipintalakka.
SOVELTUVUUS

Soveltuu Fontefloor ja Temafloor -epoksi- ja polyuretaanilattioiden pintalakaksi. Voidaan käyttää myös pölynsidontalakkana, ei tummenna betonipintaa. Sävytettävissä Pro Grey –värikartan Kuultavat harmaat –värisävyihin.

KÄYTTÖKOHTEET
Lattiat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
646 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03
Värisävyt
Väritön. Sävytettävissä Pro Grey –värikartassa oleviin Kuultavat harmaat –värisävyihin (TVT 5140–5154) Avatint -sävytysjärjestelmällä.
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Käsittelemätön betoni 7–12 m2/l

Pintalakkaus 10–20 m2/l

Käytännön riittoisuus riippuu pinnan tasaisuudesta ja alustan huokoisuudesta.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Lakka 10 tilavuusosaa 92V 6206
Kovete 1 tilavuusosa 008 4911
Työtapa
Lasta tai tela.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
2 tuntia.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 40 minuutin kuluttua.
Täysin kovettunut noin 1 vrk:n kuluttua.

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Palonkestävyys
Bfl-s1 standardin EN 13501-1 mukaan.
Kiinteäainetilavuus
40 ± 2 tilavuus-%.
Tiheys
1,1 kg/l.
Tuotekoodi
92V 6206

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 90 %.
Esikäsittely
Poista lattiapinnoilta pöly ja irtohiukkaset. Poista rasvat, öljyt ym. epäpuhtaudet emulsiopesulla.
Pintalakkaus

Pintalakkaus suoritetaan aikaisintaan 8 h kuluttua alla olevan kerroksen levittämisestä.

Yli 2 vrk vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen lakkausta.

Pintalakkausta varten ohenna tuotetta vedellä 10–20%. Kaada lakkaseos lattialle ja levitä telaamalla. Levitä niin ohut kerros kuin mahdollista.

Lattian käsittely kuultavalla sävytetyllä lakalla:

Käsiteltävä alusta vaikuttaa lopulliseen värisävyyn ja ulkonäköön. Ulkonäköön vaikuttaa myös levitystapa, sillä levitysjäljet jäävät näkyviin. Telalevitystä ei suositella sävytetylle lakalle.

Betonipinnassa olevia epätasaisuuksia ja sen karkeutta saadaan korostettua levittämällä sävytettyä Fontedur FL Mattia lastalla mahdollisimman ohut kerros. Väristä tulee kuultavampi, jos lattia käsitellään ensin sävyttämättömällä lakalla.

Komponenttien sekoittaminen
Sekoita lakka ja kovete huolellisesti erikseen ennen käyttöä. Lisää kovete maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 3–5 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella.

Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Vesi.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontedur FL Matt: max. VOC < 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d ja 1f mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-8400-5010
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5


Takaisin