TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 6.7.2012)
 

Finnseco S -sementtipinnoite

TYYPPI
Epäorgaaninen sementtipinnoite, maksimiraekoko on n. 0,5 mm.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkkisementti- ja sementtirappaus-, kevytsoraharkko-, kevytbetoni- ja tiili- yms. vastaavien kiviainespintojen pinnoitukseen. Soveltuu myös aikaisemmin sementtimaalilla ja -pinnoitteella käsitellyille pinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut, parvekelaattojen alapinnat, tukimuurit, kylmät rakenteet yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
423 Sementtipinnoitteet RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
64 Sementti ja kalkkisementtipinnoitteet (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Riittoisuus
1,5-3 kg/m2. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus ja huokoisuus sekä pinnoitusmenetelmä.
Pakkaukset
25 kg:n säkki.
Sekoitussuhde
Vedentarve: n. 7 litraa vettä / 25 kg kuivatuotetta
Työtapa
Harjaus, telaus ja ruiskutus suppiloruiskulla tai laastipumpulla, min. suutinkoko 5 mm.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
Kovettuminen n. 1 tunti.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1-2 tuntia. Uudelleenkäsiteltävissä edellisen kerroksen sitouduttua alustaansa (seuraavana päivänä).
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri-ilmastossa. Ei estä vesihöyryn läpäisyä.
Tiheys
Valmis seos n. 1,7 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, pinnoitteen ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla, suorassa auringonpaisteessa, sateella ja sateen edellä tulee välttää.
Esikäsittely
Maalamaton pinta:
Alustan on oltava ehjä, kovettunut, puhdas ja imukykyinen. Kovettumisaikaan vaikuttavat mm.alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.
Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.

Alusta kostutetaan n. 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Pinnoitetta ei tule levittää märälle ja/tai imemättömälle alustalle.
Pinnoitus
Harjaus:
Finnseco S -säkki (25 kg) ja n. 7 litraa vettä sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi ja annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen massa sekoitetaan ennen työhön ryhtymistä. Finnseco S harjataan käsiteltävälle alustalle 1–2 kertaan yhdensuuntaisin vedoin välttäen liian suuria kerrospaksuuksia.

Ruiskutus:
Finnseco S -säkki (25 kg) ja n. 7 litraa vettä sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi ja annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen massa sekoitetaan. Ruiskupintaa tehtäessä voidaan ensimmäinen kerros tehdä harjaamalla ja pintakerros ruiskuttamalla.

Telaus:
Finnseco S -säkki (25 kg) ja n. 7 litraa vettä sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi ja annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen massa sekoitetaan. Vesimäärää lisätään, kunnes telaukseen tarvittavan massan notkeusaste saavutetaan.

HUOMIOITAVAA
Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja. Kunnollisen sitoutumisen varmistamiseksi on pintoja jälkikostutettava (sumutus) riittävän pitkään olosuhteiden mukaan.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään heti käytön jälkeen vedellä.
Hoito-ohjeet
Pintakäsittelystä likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Finnseco S -sementtipinnoitteella käsitelty pinta voidaan huoltomaalata Finnseco S -sementtipinnoitteella, Finnseco Sementtimaalilla, Finngard Silikaattimaalilla, Finngard Silikonihartsimaalilla, Kivitex silikaattimaalilla tai Kivisil-julkisivumaalilla
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/c) 40 g/l(2010)
Finnseco S Sementtipinnoite sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR : ei luokiteltu
jar280212 / ome171110 / klu260613 / 0016365


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1630-5008
EN 998-1:2010
Yleislaasti rappaukseen (GP)
Vedenimukyky
W 1
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
F (NPD)
Vesihöyryn läpäisevyys
≤ 30
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 N/mm²
(murtokuvio B)
Pitkäaikaiskestävyys
NPD