TUOTESELOSTE
28.6.2013
(entinen pvm. 13.7.2012)
 

Finnseco Polytop -pinnoituslaasti

TYYPPI
Polymeerimodifioitu sementtilaasti, joka hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Finnseco Polytop, harmaa: SILKO-hyväksytty (3.231).
SOVELTUVUUS
Puhtaan, esim. hiekkapuhalletun betonin erikoisoikaisulaasti, joka suojaa alla olevaa betonia karbonatisoitumista ja kosteutta vastaan tiivistämällä pintaa sekä muodostaa varsinaiselle pinnoitukselle tasaisen alustan. Soveltuu myös aikaisemmin pinnoittamattomien pesubetonipintojen pintakäsittelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sokkeliin Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Värisävyt
Harmaa ja valkoinen. Valkoinen Finnseco Polytop voidaan sävyttää Finnseco-Sävytyspastalla vaaleisiin väreihin.
Riittoisuus
n. 4 kg/m2 (= n. 2 mm kerros)

Raekoko 0 - 0,6 mm.
Pakkaukset
25 kg säkki.
Sekoitussuhde
Menekki: n. 1,8 kg/mm/m2 kuivatuotetta tasaisella alustalla (minimikerrosvahvuus on 2 mm). Maksimi kerrosvahvuus yhdellä käsittelykerralla on 5 mm.

Vedetarve: 4,5-5,5 l vettä / 25 kg kuivatuotetta
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teräslastalla.
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 30 minuuttia.
Puristuslujuus, N/mm2

Finnseco Polytop harmaa: 35 N/mm²

Finnseco Polytop valkoinen: 30 N/mm²
Taivutusvetolujuus

Finnseco Polytop harmaa: 4,0 N/mm² 

Finnseco Polytop valkoinen: 3,5 N/mm²
Tartuntalujuus (EN 1542)

Finnseco Polytop harmaa: 1,2 N/mm²

Tartuntalujuus (EN 1015-12)
Finnseco Polytop valkoinen: betoniin > 0,3 N/mm²
Kutistuma
n. 0,8 (28 vrk).
Jäädytys-sulatuskestävyys suolarasituksessa
Finnseco Polytop harmaa: 2,0 N/mm²
Tiheys
Valmis seos n. 2-2,1 kg/l
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, pinnoituslaastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.
Esikäsittely
Vanha pinnoite tai maali poistetaan hiekkapuhaltamalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan ja ruostuneet teräkset piikataan esille ja puhdistetaan ruosteesta vähintään asteeseen St 2. Hionta- ja piikkausjäte poistetaan huolellisesti. Puhdistetut teräkset käsitellään Finnseco-KOR korroosiosuojamaalilla ja tarvittavat paikkaukset tehdään Finnseco korjauslaasteilla työohjeiden mukaisesti.

LAASTIN VALMISTUS
Finnseco Polytop pinnoituslaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4,5-5,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

Sävytetty Finnseco Polytop pinnoituslaasti valmistetaan sekoittamalla koneellisesti 25 kilon Valkoinen Finnseco Polytop säkki ja n. 4-4,5 l puhdasta vettä tasalaatuiseksi massaksi. Seokseen lisätään litran purkki Finnseco Sävytyspastaa ja sekoitetaan. Purkkiin lisätään vielä n. puoli litraa vettä, jolla huuhdotaan mahdollisesti purkin pohjalle jäänyt pasta. Huuhteluvesi lisätään massaan ja sekoitetaan. Seoksen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Pinnoitus
Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, voidaan pinnoitus aloittaa.

Ruiskutus
Laasti ruiskutetaan koneellisesti ja tasoitetaan teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla. Pinta voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä 10-40 minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan.

Pesubetonipinnoilla laasti harjataan välittömästi ruiskutuksen jälkeen alustaan tiiviisti n. 2-3 mm:n kerrokseksi. Viimeistellään seuraavana päivänä ruiskuttamalla pinnalle ohut laastikerros.

Lastalevitys
Laasti levitetään käsin teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla n. 2-3 mm:n paksuiseksi kerrokseksi. Pinta voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä 10-40 minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan.

HUOMIOITAVAA
Laastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin 30 minuutin aikana voidaan käyttää.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Jälkihoito
Finnseco Polytop pinnoituslaastipintaa jälkihoidetaan 2-4 vuorokautta puhtaalla vedellä kostuttaen aamuin illoin tapahtuvalla vesisumutuksella.

Mikäli Finnseco Polytop pintoja ei maalata tai pinnoiteta, valmis pinta suositellaan suojattavaksi Alfasil silikonisuojalla "märkää-märälle" -menetelmällä tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar280212 / ome171110 / klu280613 / 001 6353, 001 6354


CE
Finnseco Polytop, harmaa
CE logo
0416
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-1630-5004
0416-CPD-7380
EN 1504-3:2005
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Ei-rakenteellinen korjaus
Jäädytys-sulatuskestävyys suolarasituksessa
≥ 0,8 MPa
Puristuslujuus
Luokka R2
Kloridi-ionipitoisuus
≤ 0,05 %
Vaaralliset aineet
NPD
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,8 MPa
Karbonatisoitumiskestävyys
hyväksytty1)
Palokäyttäytyminen
F (NPD)
1) Kun tuote pinnoitetaan SFS-EN 1504-2, periaatteen 1.3, mukaisella betonipinnan suojausaineella.


CE
Finnseco Polytop, valkoinen
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1630-5005
EN 998-1:2010
Yleislaasti rappaukseen (GP)
Vedenimukyky
W 2
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
F (NPD)
Vesihöyryn läpäisevyys
≤ 50
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 N/mm²
(murtokuvio B)
Pitkäaikaiskestävyys
NPD