Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Finnseco KS

Epäorgaaninen pinnoite vaativiinkin olosuhteisiin

Finnseco KS on kaksikomponenttinen, täyshimmeä kalkkisementtipinnoite. Pinnoite muodostaa vettä ja vesihöyryä hyvin läpäisevän epäorgaanisen pinnan.


KiiltäväMatta
Työväline: telaTyöväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l

Sävytettävä pinnoite vaativiin kohteisiin

Finnseco KS sävytetään Finngard -sävytysjärjestelmällä, joka takaa sävyille erinomaisen säänkeston.

Hyvin vettä ja vesihöyryä läpäisevä

Finnseco KS muodostaa vettä ja vesihöyryä hyvin läpäisevän epäorgaanisen pinnan.

Nopea ja kustannustehokas pinnoite

Finnseco KS on kosketuskuiva noin 1-2 tunnissa ja uudelleen käsiteltävissä seuraavana päivänä.


TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 12.7.2012)
 

Finnseco KS -kalkkisementtipinnoite

TYYPPI
Kaksikomponenttinen kalkkisementtipinnoite (A-komponentti on kuiva ja B-komponentti on märkä). Muodostaa vettä ja vesihöyryä hyvin läpäisevän epäorgaanisen pinnoitteen.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkkisementtirappaus-, kalkkihiekkatiili-, kevytsoraharkko ja kaasubetonipintojen (siporex) punatiili- yms. vastaavien kiviainespintojen pinnoitukseen käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Työväline: tela Työväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
kg/m²
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
kg/m²
Maalaustuoteryhmä 2012
422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
64 Sementti ja kalkkisementtipinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FKS
Värisävyt
Tikkurila Facade-värikartan erikseen merkityt värit.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
2-5 kg/m2/kaksi käsittelykertaa. Riittoisuuteen vaikuttavat pinnoitettavan alustan karkeus ja huokoisuus sekä pinnoitusmenetelmä.
Pakkaukset
20 kg:n säkki (A-komponentti) ja 20 kg astia (B-komponentti).
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla tai suppiloruiskulla, min. suutinkoko 7 mm. Harjaus tai telaus.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
Kovettuminen n. 1 tunti.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1-2 tuntia. Uudelleen käsiteltävissä seuraavana päivänä. Ks käyttöohje.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri-ilmastossa.
Varastointi
Kuivassa. Kuivakomponentti säilytettävä irti maasta, märkäkomponentti suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, pinnoitteen ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 C. Työskentelyä kuumalla ilmalla, suorassa auringonpaisteessa, sateella ja sateen edellä tulee välttää.
Esikäsittely
Maalamaton pinta:
Alustan on oltava ehjä, kovettunut, puhdas ja imukykyinen. Kovettumisaikaan vaikuttavat mm.alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.

Alusta kostutetaan n. 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Pinnoitetta ei saa levittää märälle ja/tai imemättömälle alustalle.
Pinnoitus
Kuivaosa (A-komponentti) sekoitetaan märkäkomponenttiin (B-komponentti) ja tarvittava vesimäärä lisätään sopivan levitysnotkeuden saavuttamiseksi. Sekoitetun erän annetaan vettyä n. 10 min ja sekoitetaan huolellisesti vielä ennen työn aloitusta. Finnseco KS -käsittely suositellan tehtäväksi kahteen kertaan. Pinnoitetta tulee väli- ja jälkihoitaa vedellä.

Ruiskutus:
Värillinen pinnoite on käyttövalmis ohentamatta, mutta oikean ruiskutusviskositeetin löytämiseksi erityisesti vaaleisiin väreihin voidaan joutua lisäämään vettä

Harjaus ja telaus:
Tuotetta ohennetaan vedellä n. 1,5-2 l/sekoituserä (40 kg). Paras lopputulos saadaan ruiskuttamalla pinnoite ja harjaamalla sen jälkeen jäykkäjouhisella slammausharjalla.

HUOMIOITAVAA
Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Valmiin pinnan sävyyn ja struktuuriin vaikuttavat massan notkeus, alustan imukyky, suuttimen koko, hajotusilman määrä ja ruiskutusetäisyys. Liian läheltä tai liian notkealla massalla tehty ruiskutus umpeutuu ja pinnasta tulee epätasainen. Työsaumojen välttämiseksi pinnoitetta varataan riittävästi koko työkohdetta varten. Jokainen sekoituserä on ohennettava samalla vesimäärällä ja sekoitusajan on oltava sama, jotta vältytään sävyeroilta.

Sementistä ja kalkista vapautuvien vesiliukoisten suolojen kulkeutuminen pintaan saattaa aiheuttaa valkeaa härmettä valmiissa pinnassa. Ennen työn aloittamista on suositeltavaa tehdä koepinta halutun värin ja kuvioinnin varmistamiseksi.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään heti käytön jälkeen vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Finnseco KS -kalkkisementtipinnoitteella käsitelty pinta voidaan huoltomaalata/pinnoittaa Finnseco KS kalkkisementtipinnoitteella, Finngard silikaattimaalilla, Finngard Silikonihartsimaalilla, Kivitex-silikaattimaalilla tai Kivisil-julkisivumaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/c) 40 g/l(2010)
Finnseco KS sisältää VOC max. 40 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Syövyttävä
Syövyttävä
A-komponentti: Sisältää: Sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. B-komponentti: Sisältää: Kalsiumhydroksidia VOIMAKKAASTI SYÖVYTTÄVÄÄ. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar280212 / ome171110 / klu260613 / 358 -s


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1630-5007
EN 998-1:2010
Värillinen rappauslaasti (CR)
Vedenimukyky
W 0
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
F (NPD)
Vesihöyryn läpäisevyys
≤ 25
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 N/mm²
(murtokuvio B)
Pitkäaikaiskestävyys
NPD

Värit

Facade-värikartta kiviainespinnoille

Tikkurilan Facade värikartassa on 192 kiviaines- ja puupinnoille sopivaa väriä.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!