TUOTESELOSTE
28.6.2013
(entinen pvm. 11.7.2012)
 

Finnseco-KL 30 -karkeakorjauslaasti

TYYPPI
Polymeerimodifioitu- kuitupitoinen sementtilaasti, joka sisältää kutistumista estäviä sekä tiksotrooppisuutta ja tartuntaa parantavia lisäaineita.
SOVELTUVUUS
Suurempien betonivaurioiden korjaamiseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Työväline: ruisku
Värisävyt
Harmaa.
Riittoisuus
25 kg:n säkistä tulee massaa n. 12 litraa.

Raekoko 0-3 mm.
Pakkaukset
25 kg:n säkki.
Sekoitussuhde
Vedentarve: 3,5-4,5 l vettä / 25 kg kuivatuotetta
Työtapa
Sullonta laastikauhalla tai ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 14 mm).
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 20 minuuttia.
Puristuslujuus, N/mm2
30 N/mm²
Taivutusvetolujuus
4,0 N/mm²
Tartuntalujuus (EN 1542)
1,2 N/mm²
Kutistuma
0,8 (28 vrk).
Tiheys
Valmis seos n. 2,1 kg/l.
Varastointi
Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, korjauslaastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään + 5 °C. Kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa työskentelyä tulee välttää
Esikäsittely
Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan. Paikattavan alueen reunat piikataan loiviksi. Esiin tulevan teräksen ympäriltä poistetaan betonia (min. 15 mm tai 1,5 x teräksen vahvuus) ja teräs puhdistetaan ruosteesta vähintään asteeseen St2 ja suojataan Finnseco-KOR-korroosiosuojamaalilla.

LAASTIN VALMISTUS
Finnseco-KL 30 jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 3,5-4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai tasosekoittimella. Valmiin seoksen annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen se sekoitetaan uudelleen ennen työn aloittamista.
Käsittely
KORJAUS
Korjattava alue kostutetaan huolellisesti 1–2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu paikattava alue ei enää kiillä, korjaus voidaan aloittaa. Laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan, näin estetään tartuntaa heikentävien ilmataskujen jääminen paikkaukseen. Laasti voidaan levittää myös ruiskuttamalla tasoiteruiskulla. Laajat, useita senttimetrejä syvät korjausalueet tehdään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laasti sullotaan n. 20–30 mm:n kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi, minkä jälkeen jatketaan täyttämistä.

Kun vauriokohdan syvyys on alle 15 mm ja alueen koko pienempi kuin 100 × 100 mm, suoritetaan täyttö Finnseco-KL 6 -hienokorjauslaastilla.

HUOMIOITAVAA
Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Laastia valmistetaan vain niin paljon kuin n. 20 minuutissa ehditään käyttää. Korjattu pinta on hyvä viimeistellä varovasti puuhiertimellä.
Jälkihoito
Korjattua kohtaa jälkihoidetaan joko kostuttaen aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella tai muovilla suojaten 2–4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. Mikäli korjauskohde tai korjauslaastin kerrospaksuus on suuri, on jälkihoitoa jatkettava pidempään.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar280212 / ome171110 / klu280613 / 001 6351


CE
CE logo
0416
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-1630-5003
0416-CPD-7380
EN 1504-3:2005
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Ei-rakenteellinen korjaus
Puristuslujuus
Luokka R2
Kloridi-ionipitoisuus
≤ 0,05 %
Vaaralliset aineet
NPD
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,8 MPa
Estetty kutistuminen/laajeneminen
≥ 0,8 MPa
Karbonatisoitumiskestävyys
hyväksytty1)
Palokäyttäytyminen
F (NPD)
1) Kun tuote pinnoitetaan SFS-EN 1504-2, periaatteen 1.3, mukaisella betonipinnan suojausaineella.