TUOTESELOSTE
19.7.2018
(entinen pvm. 1.7.2016)
 

Finngard Silikonipohjuste

TYYPPI
Vesiohenteinen, silikonipitoinen pohjusteaine (tiiviste).
SOVELTUVUUS
Huokoisten, vettä imevien maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Finngard Silikonihartsimaalilla tai muilla orgaanisilla kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Yki-sokkelimaalilla.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
111 Silikoniliuokset
Riittoisuus
Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 1-2 m2/l, betonialustoille 2-4 m2/l.
Finngard Silikonipohjusteen (ohentamattoman) menekki: rappauspinnoille 0,05-0,1l/m2, betonipinnoille 0,025-0,05 l/m2.
Riittoisuuteen vaikuttavat pohjustettavan alustan karkeus, huokoisuus ja mahdollisen aikaisemman maalauskäsittelyn imuominaisuudet.
Pakkaukset
1 l ja 10 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Käyttöliuos valmistetaan sekoittamalla Finngard Silikonipohjustetta veteen suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (1 osa Finngard Silikonipohjustetta sekoitetaan 19 osaan vettä). Jos Finngard Silikonipohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Valmiiksi sekoitettu liuos on käyttökelpoista 24 tuntia, joten laimenna kerrallaan vain saman päivän aikana käyttämäsi määrä.
Työtapa
Sively, ruiskutus reppuruiskulla tai levitys harjalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
2-5 tuntia. Käsitelty pinta on päällemaalattavissa aikaisintaan seuraavana päivänä.
Säänkestävyys
Hyvä. Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitse. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan estäen siten niiden aiheuttamia maalivaurioita.
Tehoainetilavuus
n. 100 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tiiviste on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Varastointilämpötilan on oltava alle +30 °C. Veden kanssa sekoitettu käyttöliuos säilyy 24 tuntia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas; lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni- tai rappauspinnan tulee olla kuivunut ja kovettunut ennen käsittelyn aloittamista. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi voidaan poistaa esim. hiekkapuhalluksella, koneellisella teräsharjauksella tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset maalikerrokset poistetaan aikaisemmin maalatulta pinnalta. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Mikäli alustasta tulee suoloja, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu.

Pohjustuskäsittely tehdään mahdollisten paikkausten tai ylitasoitusten jälkeen.
Pohjustus
Veden kanssa laimennettua käyttöliuosta levitetään runsaasti ns. "märkää märälle" -menetelmällä. Pohjustettu pinta on maalattava. Maalaus voidaan suorittaa aikaisintaan pohjustusta seuraavana päivänä.

Pohjustamattomaksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, julkisivun luonnonkivi- ja klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat on suojattava pohjustustyön ajaksi. Pohjusteroiskeet on poistettava välittömästi puhtaalla vedellä.
Pintakäsittely
Pohjustettu alue on aina pintakäsiteltävä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja pesuaineella (esim. Pensselipesu)

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS05
GHS05
Sisältää: Polydimetyylisiloksaania Vaara. Syttyvä neste ja höyry. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III
sna190418 / lehte190418 / akk010716 / 001 7101