Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Finngard Silikonihartsipinnoite

Huippulaadukas julkisivupinnoite

Vesiohenteinen Finngard Silikonihartsipinnoite on hyvin vettä hylkivä silikonihartsipinnoite. Maksimiraekoko on noin 1,5 mm.

KiiltäväMatta
Tuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2,0
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
3,0
m2/l

Erinomainen vedenhylkivyys, erittäin hyvä vesihöyryn läpäisevyys

Silikonihartsipinnoitteen erinomaisen vedenhylkivyyden sekä vesihöyryn läpäisevyyden ansiosta rakenteet pysyvät kuivina.

Pitkä huoltoväli

Finngard Silikonihartsipinnoite on kestävä julkisivuratkaisu, joka pidentää huoltomaalausväliä.

Harmonisia sävyjä

Finngard Silikonihartsipinnoite sävytetään Avatint Facade -sävytyspastoilla.


TUOTESELOSTE
20.7.2018
(entinen pvm. 26.6.2013)
 

Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5

TYYPPI
Vesiohenteinen, alkalinkestävä, vettä hylkivä silikonihartsipinnoite. Maksimiraekoko n. 1,5 mm.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja lujien rappauspintojen pinnoitukseen ulkona sekä osana Finngard -julkisivujärjestelmiä.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2,0
kg/m²
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
3,0
kg/m²
Maalaustuoteryhmä 2012
425 Silikoniemulsiopinnoitteet RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus) ja 34.3 Betoni- ja rappauspintojen silikoniemulsiomaalit ja -pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FTA ja FTC
Värisävyt
Tikkurilan Facade 760-värikartta.
Sävytetään Avatint -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus

2,0–3,0 kg/m².

Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus, huokoisuus ja haluttu ulkonäkö sekä pinnoitusolosuhteet.
Pakkaukset
25 kg
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 5 mm, suppiloruiskulla tai lastalevitys. Lastalla levitetty pinnoite viimeistellään Tikkurilan muovihiertimellä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva seuraavana päivänä.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sD,H2O < 0,2 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w24 < 0,15 kgm-2h-0,5
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 0,8 N/mm2  (betonilla).
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumisen rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Tiheys
n. 1,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää + 35 °C. Ei saa varastoida suorassa auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva pinnoite ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnoitustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet sekä laastikerroksen paksuus. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.
Pohjustus
Pohjamaalaa alusta Finngard Silikonihartsimaalilla tuoteselosteen ohjeen mukaan. Betonipinnoilla pohjamaalina voidaan käyttää myös Finngard 150 -suojamaalia tuoteselosteen ohjeen mukaan, kun pinnoitusjärjestelmän halutaan hidastavan hiilidioksidin tunkeutumista alustaan.
Pinnoitus
Pinnoite levitetään teräs- tai solukumilastalla tai laastipumpulla ruiskuttamalla. Pinta hierretään välittömästi levityksen jälkeen Tikkurilan Muovihiertimellä.

Huomioitavaa
Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5 sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Mahdollisten värierojen välttämiseksi yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Mikäli joudutaan käyttämään eri valmistuseriä uuden ja vanhan maalierän rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa pinnoite-erää ja 1 osa uutta pinnoite-erää. Työ pyritään järjestämään niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti työn ajaksi.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen pinnoitteen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Finngard Silikonihartsipinnoitteella käsitellyn pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Silikonihartsimaali ja Finngard Clean -julkisivumaali. Pinta voidaan käsitellä uudelleen myös Finngard Silikonihartsipinnoitteilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) max. 40 g/l (2010).
Finngard Silikonihartsipinnoite 1,5 sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna090318 / lehte090318 / akk080617 / 674-s


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0674-5001
EN 15824:2009
Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuva pinnoite ulkokäytössä
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
V2
Veden läpäisevyys
W2
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 N/mm² 
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0
Lämmönjohtavuus
NPD
Pitkäaikaiskestävyys
NPD

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!