TUOTESELOSTE
19.7.2018
(entinen pvm. 4.11.2013)
 

Finngard Silikaattipohjuste

TYYPPI
Epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen pohjuste julkisivuille ennen silikaattimaalausta.
SOVELTUVUUS
Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiilipintojen pohjustukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. Kts. käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myös erikoiskohteisiin, kuten väestönsuojat, vesitornit, alikulkusillat jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
1
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
114 Silikaattipohjusteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.9 Muut esikäsittelyaineet (RT-luokitus)
Riittoisuus

Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 2–4 m2/l kertalevitys, kun tuotetta käytetään maaliin sekoitettuna 1:2.

Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1–3 m2/l kertalevitys, kun tuotetta käytetään erillisenä pohjusteena veteen sekoitettuna 1:1.

Finngard Silikaattipohjusteen (ohentamattoman) menekki: Maaliin sekoitettuna (1:2) 0,1-0,2 l/m2, erillisenä pohjusteena veteen sekoitettuna (1:1) 0,2-0,5 l/m2.

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
10 l
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat (esim. betoni) pohjustetaan kertaalleen Finngard Silikaattipohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin tai Finngard Silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2.

Huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat pohjustetaan "märkää-märälle" -menetelmällä Finngard Silikaattipohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1.
Työtapa
Harjalevitys, telaus, sively tai ruiskutus (reppuruisku).
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Pohjustettavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kirjavuuden välttämiseksi pohjustustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni- ja rappauspinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Betonipinnat suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.
Pohjustus
Käyttöliuosta levitetään alustalle harjaamalla, telaamalla, sivelemällä tai ruiskuttaen. Käsitelty pinta on maalattava. Maalaus voidaan suorittaa aikaisintaan pohjustusta seuraavana päivänä.
Pintakäsittely
Pohjustettu alue on aina pintakäsiteltävä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen pohjusteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/h) 30 g/l(2010)
Finngard Silikaattipohjuste sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Kaliumsilikaattia VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna190418 / lehte190418 / niear021111 / 0065402