Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1
 

Finngard Silikaattimaali

Monikäyttöinen julkisivumaali

FInngard Silikaattimaali on epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen, 1- komponenttinen DIN 18363 mukainen julkisivumaali, joka soveltuu betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiilipintojen maalaukseen.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l

Erittäin hyvä vesihöyryn läpäisevyys

Erinomaisen vesihöyrynläpäisevyyden ansiosta
tuote soveltuu kosteusteknisesti haastaviin kohteisiin.

Helppokäyttöinen silikaattimaali

Finngard Silikaattimaali on helppokäyttöinen, koska erillisiä komponentteja ei tarvitse sekoittaa keskenään.

DIN 18363 -standardin mukainen

Finngard Silikaattimaali on DIN 18363 -standardin mukainen julkisivumaali, joten se sisältää hyvin vähän orgaanista ainetta.


Lisää tuotteesta:TUOTESELOSTE
19.7.2018
(entinen pvm. 6.3.2016)
 

Finngard Silikaattimaali

TYYPPI
Epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen, 1- komponenttinen DIN 18363 mukainen julkisivumaali.
SOVELTUVUUS

Betonipinnoille, kalkkirappauspinnoille, kalkkisementtirappauspinnoille, sementtirappauspinnoille sekä kalkkihiekkatiilipinnoille ulko- ja sisämaalauksessa. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille.

KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myös erikoiskohteisiin, kuten väestönsuojat, vesitornit, jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
414 Silikaattimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
61 Yksikomponenttiset silikaattimaalit RL 4...7 (RT luokitus)
Perusmaalit
FSA ja FSC
Värisävyt
Tikkurilan Facade 760-värikartta.
Sävytetään Avatint -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
3-6 m2/l kertalevitys.

Menekki:

0,3-0,4 l/m2 (valmiiksi maalattuna, kahden kerran käsittelynä)

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
18 l
Ohenne
Vesi ja Silikaattipohjuste
Työtapa

Harjalevitys, telaus, korkeapaineruiskutus.

Korkeapaineruiskutus:

- suutin 0,017" - 0,023".

- valkoinen kahvasuodatin 0,31 mm.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
Luokka I: sd,H2O < 0,14 m
Mitatut arvot: sd,H2O < 0,05 m
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
sd,CO2 < 1 m.
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 0,8 N/mm2.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kirjavuuden välttämiseksi maalaustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni- ja rappauspinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Betonipinnat suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.

Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.
Pohjustus
Pohjustamisen tarve määritellään aina tapauskohtaisesti.
Maalaus
Huokoiset alustat:
Huokoiset ja hyvin imukykyiset alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat pohjustetaan Finngard Silikaattipohjusteen ja veden seoksella suhteessa 1:1, ko. tuotteen käyttöohjeen mukaan.

Välimaalaus tehdään pohjustuksen sitouduttua, aikaisintaan 12 tunnin kuluttua. Välimaalausta varten Finngard Silikaattimaalia ohennetaan enintään 10 % Finngard Silikaattipohjusteella.

Pintamaalaus tehdään välimaalauksen sitouduttua, aikaisintaan 12 tunnin kuluttua. Pintamaalausta varten Finngard Silikaattimaalia voidaan ohentaa enintään 10 % vedellä.

Tiiviit alustat:
Tiiviille alustoille, kuten betonille suositellaan pohjamaalausta Finngard Silikaattipohjusteen ja Finngard Silikaattimaalin seoksella suhteessa 1:2.

Pintamaalaus tehdään pohjamaalauksen sitouduttua, aikaisintaan 12 tunnin kuluttua, Finngard Silikaattimaalilla, jota voidaan ohentaa enintään 10 % vedellä.

HUOMIOITAVAA
Finngard Silikaattimaali sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Yhtenäiset pinnat maalataan keskeytyksettä.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti työn ajaksi.

Kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana sekä maalattavan alustan erilainen huokosrakenne voivat aiheuttaa värin kirjavuutta valmiissa pinnassa. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on täyshimmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Finngard Silikaattimaalilla maalatun pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Silikaattimaali tai Kivitex -silikaattimaali.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/a) 30 g/l(2010)
Finngard Silikaattimaali sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Kaliumsilikaattia VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna090318 / kmm200412 / lehte090318 / 599-s

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!