TUOTESELOSTE
9.5.2016
 

Finngard Kalkkisementtimaali

TYYPPI
Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali johon lisätään valkosementtiä (CEM I 52,5 R).
SOVELTUVUUS
Kalkkivahvojen kalkkisementtirappausten maalaukseen ja aikaisemmin kalkkisementtimaalilla maalatuille rappausalustoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalkkisementtirapatut julkisivut ja sisäseinät.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
412 Kalkkisementtimaalit RL 11...13
Perusmaalit
FHA
Värisävyt
Tikkurilan Facade-värikartan vaaleat värit.
Sävytetään Avatint Facade -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
0,5–0,8 kg ohentamatonta Finngard Kalkkimaalia/m2 (valmis pinta eli 3 kerran käsittely). Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus.
Pakkaukset
Finngard Kalkkimaalin astiakoko on 25 kg.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Kalkkiharja tai kalkkisivellin.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
Maali on käytettävä 2 tunnin kuluessa sementin lisäyksestä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1–2 tuntia. Päällemaalattavissa vasta edellisen kerroksen sitou­duttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä. Kts. Käyttöohjeet.
Säänkestävyys
Hyvä.
Tiheys
Finngard Kalkkimaalin tiheys on n. 1,35 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä. Ilman, maalin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Lämpimällä ilmalla ja tuulisella säällä on huolehdittava riittävästä maalatun pinnan esi- ja jälkikostutuksesta. Maalausta ei saa suorittaa sateella, sateen edellä eikä suorassa auringonpaisteessa. Sisämaalauksessa suositellaan huoneen lämpötilan laskua alle +20 °C:een.
Esikäsittely
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja puhdas myös orgaanisista maaleista. Irtonainen ja alustassaan heikosti kiinni oleva kalkkisementtimaali poistetaan teräsharjauksella (harjaksien on oltava pehmeästä ruostumattomasta teräksestä tai messingistä) tai korkeapainepesulla varovasti, ettei ehjä alusta vaurioidu. Mahdolliset rappauspaikkaukset tehdään ympäröivän rappauksen koostumusta vastaavalla laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen. Voimakkaasti sementtipitoiset laastit eivät sovellu kalkkisementtimaalin alustaksi.

Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi.
Laimennus
Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä, kts. kohta Komponenttien sekoittaminen.
Maalaus
Kalkkisementtimaali levitetään kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimellä 2 tunnin kuluessa maalin valmistuksesta. Kalkkisementtimaalia levitetään vähintään 3 kertaan. Seuraava maalaus voidaan tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä. Alusta tulee kostuttaa huolellisesti ja tasaisesti ennen ja jälkeen jokaisen käsittelykerran. Alustan pitää olla tasaisen kostea, mutta kuitenkin imevä. Pintaa kostutetaan myös viimeisen käsittelykerran jälkeen.


HUOMIOITAVAA
Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri malierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.
Yhtenäinen alue maalataan keskeytyksettä ja maalaus lopetetaan rakennuksen kulmiin, parvekelinjoihin tai vastaaviin kohtiin. Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi on hyvä välttää jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia. Paras työtapa työrajojen häivyttämiseen on kevyt töpötys.

Kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana sekä maalattavan alustan erilainen huokosrakenne voivat aiheuttaa värin kirjavuutta valmiissa pinnassa. Jälkikostutus tummentaa väriä sen kuivumisen ajan. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.

Kalkkisementtimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki. Tämä on otettava huomioon kalkkisementtimaalattua pintaa arvioitaessa.
Komponenttien sekoittaminen
Kalkkimaaliin lisätään valkosementtiä (CEM I 52,5 R) seuraavassa suhteessa:
- 25 kg kalkkimaaliin lisätään 1,2 kg (1 l) valkosementtiä

Sementti sekoitetaan huolellisesti kalkkimaalin sekaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi.

Tämän jälkeen astiaan lisätään puhdasta vettä seuraavasti:
- 25 kg astiaan lisätään 25 l vettä

Massa sekoitetaan huolellisesti tasalaatuiseksi.

Värierojen välttämiseksi on aina käytettävä yllä esitettyä sekoitussuhdetta. Kalkkisementtimaalia sekoitetaan työn aikana riittävän usein astiassaan jotta painavampi kiviaines ei painuisi astian pohjaan.

Maali on käytettävä 2 tunnin kuluessa sementin lisäyksestä.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen joko puhtaalla vedellä tai laimealla etikka-vesiliuoksella ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut Finngard Kalkkisementtimaalilla maalattu pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Pintaan jää pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan.

Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Finngard Kalkkisementtimaalilla maalatut pinnat huoltomaalataan Finngard Kalkkisementti-maalilla, kts. kohdat Esikäsittely, Maalin valmistus ja Maalin levitys.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) 40 g/l(2010)
Finngard Kalkkimaali sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
GHS07
GHS07
Sisältää: Kalsiumhydroksidia Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Finngard Kalkkimaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Pyydä valkosementin käyttöturvallisuustiedote valmistajalta. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
Finngard Kalkkimaali: VAK/ADR ei luokiteltu
jar240216 / lehte240216 / akk110214