Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Finngard Kalkkimaali

Elävää pintaa

Finngard Kalkkimaali on sammutetusta kalkista valmistettu julkisivumaali. Tuote soveltuu kalkki- ja kalkkivahvojen kalkkisementtirappausten maalaukseen ja aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille kalkkivahvoille rappausalustoille.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
0,8
m2/l

Helppo ja varma

Finngard Kalkkimaali on helppo työstää - levitä vedellä ohennettu kalkkimaali kalkkiharjalla tai -siveltimellä. Pinta on kosketuskuiva jo n. 1–2 tunnissa ja se on päällemaalattavissa edellisen kerroksen sitou­duttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä.

Harmoniset sävyt

Finngard Kalkkimaali sävytetään Tikkurilan Facade-värikartan vaaleisiin väreihin. Valitse lähes 200 harmonisesta sävystä.

Kustannustehokas julkisivumaali

Fingard Kalkkimaalilla on hyvä säänkestävyys ja sen riittoisuus on ohentamattomana 0,5–0,8 kg/m2.


TUOTESELOSTE
19.7.2018
(entinen pvm. 8.3.2013)
 

Finngard Kalkkimaali

TYYPPI
Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali.
SOVELTUVUUS
Kalkki- ja kalkkivahvojen kalkkisementtirappausten maalaukseen ja aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille kalkkivahvoille rappausalustoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalkki- ja kalkkisementtirapatut julkisivut ja sisäseinät.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
0,8
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
411 Kalkkimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
60 Kalkkimaalit RL 4...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
FHA
Värisävyt
Tikkurilan Facade 760-värikartan vaaleat värit. Sävytetään Avatint -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
0,5–0,8 kg ohentamatonta Finngard Kalkkimaalia/m2 (valmis pinta eli 3 kerran käsittely). Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus
Pakkaukset
25 kg
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä:
Finngard Kalkkimaali Vesi
25kg 16 l
Työtapa
Kalkkiharja tai kalkkisivellin.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1–2 tuntia. Päällemaalattavissa vasta edellisen kerroksen sitou­duttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä. Kts. käyttöohje.
Säänkestävyys
Hyvä.
Tiheys
n. 1,35 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä. Ilman, maalin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5°C. Lämpimällä ilmalla ja tuulisella säällä on huolehdittava riittävästä maalatun pinnan esi- ja jälkikostutuksesta. Kalkkimaalausta ei saa suorittaa sateella, sateen edellä eikä suorassa auringonpaisteessa. Sisämaalauksessa suositellaan huoneen lämpötilan laskua alle +20°C:een
Esikäsittely
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja puhdas myös orgaanisista maaleista. Irtonainen ja alustassaan heikosti kiinni oleva kalkkimaali poistetaan teräsharjauksella (harjaksien on oltava pehmeästä ruostumattomasta teräksestä tai messingistä) tai korkeapainepesulla varovasti, ettei ehjä alusta vaurioidu. Mahdolliset rappauspaikkaukset tehdään ympäröivän rappauksen koostumusta vastaavalla laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen. Voimakkaasti sementtipitoiset laastit eivät sovellu kalkkimaalin alustaksi.
Maalaus
Finngard kalkkimaaliin sekoitetaan työmaalla puhdasta vettä seuraavasti:
- 25 kg Finngard Kalkkimaaliin lisätään 16 l vettä

Finngard Kalkkimaalia ei saa käyttää ohentamattomana! Kalkkimaalia sekoitetaan työn aikana riittävän usein astiassaan jotta painavampi kiviaines ei painuisi astian pohjaan.

Alusta kostutetaan ennen ja jälkeen jokaisen käsittelykerran. Alustan pitää olla tasaisen kostea, mutta kuitenkin imevä.

Finngard Kalkkimaali levitetään kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimellä vähintään kolmeen kertaan. Seuraava maalaus voidaan tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä.

HUOMIOITAVAA
Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Yhtenäinen alue maalataan keskeytyksettä ja maalaus lopetetaan rakennuksen kulmiin, parvekelinjoihin tai vastaaviin kohtiin. Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi on hyvä välttää jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia. Paras työtapa työrajojen häivyttämiseen on kevyt töpötys.

Kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisen aikana sekä maalattavan alustan erilainen huokosrakenne voivat aiheuttaa värin kirjavuutta valmiissa pinnassa. Jälkikostutus tummentaa väriä. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
 
Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki. Tämä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa.

Jälkikostutus ja maalipinnan vanheneminen tummentaa väriä.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti työn ajaksi.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen joko puhtaalla vedellä tai laimealla etikka-vesiliuoksella ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut Finngard Kalkkimaalilla maalattu pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Pintaan jää pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan.
Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Finngard Kalkkimaalilla maalatut pinnat huoltomaalataan Finngard Kalkkimaalilla tai Holvi-kalkkimaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/a) 30 g/l(2010)
Finngard Kalkkimaali sisältää VOC max. 30 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS
Syövyttävä
Syövyttävä
Sisältää: Kalsiumhydroksidia. VOIMAKKAASTI SYÖVYTTÄVÄÄ. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mah-dollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
sna190418 / lehte190418 / ome171110 / 598-s

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.