Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Finngard HybriSil -julkisivumaali

Puhtaana pysyvää julkisivupintaa

Finngard HybriSil on vesiohenteinen, puhtaana pysyvä, nanoteknologiaan perustuva julkisivumaali. Maali soveltuu betoni- ja sementtivahvojen rappauspintojen ulkomaalaukseen.


KiiltäväMatta
Tuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l

Viimeisintä teknologiaa

Finngard Hybrisilin sisältämät nanopartikkelit estävät tehokkaasti lian imeytymistä maalikalvoon.


Puhtaampi katukuva

Finngard HybriSil-julkisivumaali on luotettava ja kustannustehokas ratkaisu rakennuksille, joiden ulkopintoihin kohdistuu erityisiä vaatimuksia niin edustavuuden kuin kestävyydenkin suhteen.

Luja ja kestävä

Erinomaisen mekaanisen kestävyytensä ansiosta Finngard HybriSil pysyy puhtaana ja naarmuuntumattomana selkeästi perinteistä julkisivumaalia paremmin.


TUOTESELOSTE
27.2.2019
(entinen pvm. 8.3.2013)
 

Finngard HybriSil -julkisivumaali

TYYPPI
Vesiohenteinen, puhtaana pysyvä nanoteknologiaan perustuva julkisivumaali.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja sementtivahvojen (laastin sideaineesta yli puolet sementtiä) rappauspintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FLA
Värisävyt
Tikkurilan Facade 760-värikartan vaaleat värit.

Sävytetään Avatint -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
4-6 m2/l kertalevitys.

Menekki:

0,3-0,4 l/m2 (valmiiksi maalattuna, kahden kerran käsittelynä).

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus, huokoisuus ja työmenetelmät.
Pakkaukset
18 l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Telaus, sively, ruiskutus

Korkeapaineruiskutus.
-suutin 0,013"–0,019"
-ohenteen määrä tarvittaessa max. 5 %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa aikaisintaan 3 tunnin kuluttua.
Kylmemmissä ja kosteammissa olosuhteissa päällemaalausaika pitenee.
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
Sd,CO2 > 50 m.
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w24 < 0,1 kgm-2h-0,5
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
Sd,H2O < 0,2 m.
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 1,5 N/mm2 (betonilla).
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
n. 35 %.
Tiheys
n. 1,2–1,4 kg/l, ISO 2811 (värin mukaan)
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään + 5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %, myös maalin kuivumisen ajan. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet sekä laastikerroksen paksuus. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco -tuotteilla käyttöohjeen mukaan.
Pohjustus
Maalattavat pinnat pohjustetaan aina Tikkurilan Hydrosolipohjusteella ko. tuotteen käyttöohjeen mukaan. Maalaus voidaan aloittaa aikaisintaan pohjustuksen jälkeisenä päivänä.
Maalaus
Pinnat maalataan kahteen kertaan. Finngard HybriSil -julkisivumaalia voidaan ohentaa tarvittaessa vedellä korkeintaan 5 %.

HUOMIOITAVAA
Finngard HybriSil sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Yhtenäiset pinnat maalataan keskeytyksettä.

Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi.

Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Mahdollisesti likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon käytetään Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.
Huoltokäsittely
Mikäli alkuperäisen maalin ominaisuudet halutaan säilyttää, tehdään huoltokäsittely Finngard HybriSil -julkisivumaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/c) 40 g/l(2010). Finngard HybriSil sisältää VOC max 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR - ei luokiteltu
sna190418 / ome171110 / lehte190418 / 575-s

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!