Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Finngard 150 -suojamaali

Pidempi elinkaari betonirakenteille

Finngard 150 on vesiohenteinen, alkalinkestävä akrylaattimaali, joka suojaa betonia kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan.


KiiltäväMatta
Tuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l

Suojaa betonirakenteille

Finngard 150 on erinomainen betonipintojen ja sementtilaasteilla ylitasoitettujen betonipintojen maali etenkin ensimaalauksessa.

Tuhansia huippukestäviä sävyjä

Finngard -sävytysjärjestelmässä käytetyt epäorgaaniset väripigmentit antavat tuotteelle erinomaisen säänkeston, joten sävyt kestävät vaativissakin olosuhteissa.

SILKO-hyväksytty

Finngard 150 -suojamaali on Liikenneviraston ohjeistusten ja vaatimusten mukaisesti hyväksytty siltojen korjaukseen käytettäväksi tuotteeksi.


TUOTESELOSTE
19.7.2018
(entinen pvm. 18.4.2016)
 

Finngard 150 -suojamaali

TYYPPI
Vesiohenteinen, alkalinkestävä akrylaattimaali, joka suojaa betonia kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. SILKO-hyväksytty (3.253).
SOVELTUVUUS
Betonirakenteiden, rakennuslevyjen ja sementtilaasteilla ylitasoitettujen pintojen maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto-, parkkihalli- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
416 Dispersiomaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
417 Betoninsuojamaalit RL 13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FA ja FC
Värisävyt
Tikkurilan Facade 760-värikartta.
Sävytetään Avatint -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
4–6 m²/l kertalevitys.

Menekki:

0,3-0,4 l/m2 (valmiiksi maalattuna, kahden kerran käsittelynä).

Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.

Pakkaukset
18 l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Telaus, sively tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus:
- min. suutinkoko 0,027" eli 0,68 mm (esim. 40° suutinkulma)
- ohenteen määrä tarvittaessa max. 10 %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa aikaisintaan 3 tunnin kuluttua. Kylmemmissä ja kosteammissa olosuhteissa päällemaalausaika pitenee.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sD ≤ 0,5 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
sD, CO2 > 200 m
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 2,0 N/mm²
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
n. 45%
Tiheys
n. 1,4 - 1,6 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet sekä laastikerroksen paksuus. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco -tuotteilla käyttöohjeen mukaan.
Pohjustus
Pohjustuksen tarve määritellään tapauskohtaisesti.

Vanhat liituavat orgaaniset alustat pohjustetaan Tikkurilan Hydrosolipohjusteella.

Vettä imevät huokoiset pinnat (maalaamattomat tai aikaisemmin maalatut) pohjustetaan ennen maalausta Finngard Silikonipohjustella. Silikonipohjuste parantaa alustan vedenhylkivyyttä ja vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan estäen siten niiden aiheuttamien maalivaurioiden syntymistä.
Pintakäsittely

Pinnat maalataan kahteen kertaan. Maalia voidaan tarvittaessa ohentaa pohjamaalauksessa korkeintaan 5 % vedellä, jos työ tehdään telaamalla. Pintamaalaus tehdään ohentamattomalla maalilla.

Maalattu pinta voidaan pinnoittaa Tikkurilan Finngard -julkisivupinnoitteilla halutun pintastruktuurin aikaansaamiseksi.

Huomioitavaa

Finngard 150 sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Yhtenäiset pinnat maalataan keskeytyksettä.

Maalin suojauskyvyn varmistamiseksi on noudatettava suositeltuja riittoisuusarvoja.

Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi.

Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon käytetään Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Mikäli alkuperäisen maalin ominaisuudet halutaan säilyttää, tehdään huoltokäsittely Finngard 150 -suojamaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/c) max. 40 g/l (2010).
Finngard 150 suojamaali sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar090318 / ome171110 / lehte090318 / 573-s


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0573-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 1,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
F (NPD)

Värit

Facade-värikartta kiviainespinnoille

Tikkurilan Facade värikartassa on 192 kiviaines- ja puupinnoille sopivaa väriä.

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!