TUOTESELOSTE
18.6.2013

Ensi

 
Ensi
TYYPPI
Uretaaniöljy. Maalaustarvikeryhmä 75 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Betonipinnan öljyämiseen. Imeytyy betoniin muodostamatta suojaavaa kalvoa.
KÄYTTÖKOHTEET
Soveltuu betonilattioille ja -seinille teollisuushalleissa, varastoissa ja kellaritiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustarvikeryhmä 2001
75 Reaktiolakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Erittäin hyvä kulutuksen- ja pesunkestävyys (SFS 3755). Kestää bensiiniä, tärpättiä ja talousspriitä sekä voiteluöljyä ja -rasvoja. Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä happoja ja emäksiä laimeina liuoksina.
Värisävyt
Kirkas.
Kiiltoryhmät
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus

Keskimääräinen menekki betonilattioilla:

Huokoisille betonipinnoille:    3 - 6 m2/l

Tiiviille betonipinnoille:       10 - 15 m2/l

 

Käytännön riittoisuus riippuu pinnan laadusta sekä levitysmenetelmästä.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Pölykuiva 2 h kuluttua

Kosketuskuiva 6 h kuluttua

 

Kuivuu alhaisissakin lämpötiloissa, yli + 5 ºC.
Kiinteäainetilavuus
30 ± 2 % tilavuus-%.
Tiheys
0,8 kg / l
Tuotekoodi
005 0433

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonipinta: Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia: Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.
Pohjustus
Tee pohjustus 10 - 20 % ohennetulla ENSI uretaaniöljyllä. Kaada Ensi lattialle ja levitä tasaisesti.
Käsittely
Sively tai telaus.
Työvälineiden puhdistus
Lakkabensiini 1050.
Huoltokäsittely
Uusintakäsittely suoritetaan tarvittaessa 12 - 24 h kuluttua pohjustuksesta.
Huom! Levitä ENSI ohuesti siten, että se kuivuttuaan on imeytynyt kokonaan betonin sisään.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/h) 750 g/l (2010)
Ensi: max. VOC < 750 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTTakaisin